Đầu số 090, 0903 của nhà mạng nào

Ở bài viết trước mình đã giới thiệu các bạn về danh sách đầu số cổ Mobifone. Trong bài viết này chúng tôi sẽ có những chia sẻ đầy đủ và chi tiết tới khách hàng về tất cả các thông tin trên và có câu trả lời về đầu số 090 và 093 là của mạng nào.

>>>Tham khảo thêm:

Đầu số 090, 093 là của mạng nào, bạn biết chưa

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0931 899179 Giá: 4,000,000      < - > 0933 333152 Giá: 9,000,000
0931 898379 Giá: 4,000,000      < - > 0933 276888 Giá: 9,000,000
0931 898179 Giá: 4,000,000      < - > 0933 271 888 Giá: 9,000,000
0931 885679 Giá: 4,000,000      < - > 0933 180168 Giá: 9,000,000
0931 879839 Giá: 4,000,000      < - > 0933 168555 Giá: 9,000,000
0931 865669 Giá: 4,000,000      < - > 0932.66.11.77 Giá: 9,000,000
0931 863669 Giá: 4,000,000      < - > 0932.52.52.53 Giá: 9,000,000
0931 862669 Giá: 4,000,000      < - > 0932 338777 Giá: 9,000,000
0931 861669 Giá: 4,000,000      < - > 0932 046046 Giá: 9,000,000
0931 861661 Giá: 4,000,000      < - > 0931.89.89.88 Giá: 9,000,000
0931 851889 Giá: 4,000,000      < - > 0931.55.56.57 Giá: 9,000,000
0931 833789 Giá: 4,000,000      < - > 0931 999668 Giá: 9,000,000
0931 828858 Giá: 4,000,000      < - > 0931 963979 Giá: 9,000,000
0931 826879 Giá: 4,000,000      < - > 0931 888567 Giá: 9,000,000
0931 822668 Giá: 4,000,000      < - > 0931 886968 Giá: 9,000,000
0931 818878 Giá: 4,000,000      < - > 0931 852789 Giá: 9,000,000
0931 818858 Giá: 4,000,000      < - > 0931 534888 Giá: 9,000,000
0931 818838 Giá: 4,000,000      < - > 0931 167888 Giá: 9,000,000
0931 818179 Giá: 4,000,000      < - > 0931 162888 Giá: 9,000,000
0931 816879 Giá: 4,000,000      < - > 093.888.222.0 Giá: 9,000,000
0931 811668 Giá: 4,000,000      < - > 093.888.22.00 Giá: 9,000,000
0931 809879 Giá: 4,000,000      < - > 093.88.222.77 Giá: 9,000,000
0931 808838 Giá: 4,000,000      < - > 093.88.222.33 Giá: 9,000,000
0931 791102 Giá: 4,000,000      < - > 093.88.222.11 Giá: 9,000,000
0931 722979 Giá: 4,000,000      < - > 093.88.222.00 Giá: 9,000,000
0931 683179 Giá: 4,000,000      < - > 093.88.111.77 Giá: 9,000,000
0931 588779 Giá: 4,000,000      < - > 093.88.111.66 Giá: 9,000,000
0931 581996 Giá: 4,000,000      < - > 093.88.111.55 Giá: 9,000,000
0931 468779 Giá: 4,000,000      < - > 093.88.111.33 Giá: 9,000,000
0931 467899 Giá: 4,000,000      < - > 093.88.111.22 Giá: 9,000,000
0931 456784 Giá: 4,000,000      < - > 093.88.111.00 Giá: 9,000,000
0931 414789 Giá: 4,000,000      < - > 093.777.6.111 Giá: 9,000,000
0931 408989 Giá: 4,000,000      < - > 093.777.6.000 Giá: 9,000,000
0931 339679 Giá: 4,000,000      < - > 093 989 1997 Giá: 9,000,000
0931 336889 Giá: 4,000,000      < - > 0909 574999 Giá: 9,000,000
0931 333879 Giá: 4,000,000      < - > 0909 518777 Giá: 9,000,000
0931 333679 Giá: 4,000,000      < - > 0908.77.11.00 Giá: 9,000,000
0931 169777 Giá: 4,000,000      < - > 090777.111.0 Giá: 9,000,000
0931 137997 Giá: 4,000,000      < - > 0907.58.77.88 Giá: 9,000,000
0931 137788 Giá: 4,000,000      < - > 0907.55.77.11 Giá: 9,000,000
093.789.11.00 Giá: 4,000,000      < - > 0907.55.66.00 Giá: 9,000,000
093.39.79.568 Giá: 4,000,000      < - > 0907 878833 Giá: 9,000,000
093.186.16.16 Giá: 4,000,000      < - > 0907 496888 Giá: 9,000,000
093.186.11.66 Giá: 4,000,000      < - > 0906900696  Giá: 9,000,000
093.18.111.68 Giá: 4,000,000      < - > 0906.94.88.66 Giá: 9,000,000
093.17.17.178 Giá: 4,000,000      < - > 0906.33.77.66 Giá: 9,000,000
093 712 1998 Giá: 4,000,000      < - > 0906.33.77.22 Giá: 9,000,000
093 712 1997 Giá: 4,000,000      < - > 0906.33.77.11 Giá: 9,000,000
093 262 1997 Giá: 4,000,000      < - > 0906.33.77.00 Giá: 9,000,000
093 262 1985 Giá: 4,000,000      < - > 0906 960996 Giá: 9,000,000
093 262 1980 Giá: 4,000,000      < - > 0906 888829 Giá: 9,000,000
093 207 1998 Giá: 4,000,000      < - > 0906 698896 Giá: 9,000,000
093 207 1997 Giá: 4,000,000      < - > 0906 664442 Giá: 9,000,000
093 207 1996 Giá: 4,000,000      < - > 0906 664441 Giá: 9,000,000
093 207 1995 Giá: 4,000,000      < - > 0906 664440 Giá: 9,000,000
0909.68.43.68 Giá: 4,000,000      < - > 0906 222422 Giá: 9,000,000
0909.5858.65 Giá: 4,000,000      < - > 0906 061995 Giá: 9,000,000
0909.46.5959 Giá: 4,000,000      < - > 0905.598.589 Giá: 9,000,000
0909.39.5568 Giá: 4,000,000      < - > 0904.99.1368 Giá: 9,000,000
0909.35.0505 Giá: 4,000,000      < - > 0904.07.6886 Giá: 9,000,000
0909.22.1985 Giá: 4,000,000      < - > 0902.44.11.88 Giá: 9,000,000
0909.13.1386 Giá: 4,000,000      < - > 0902.44.11.77 Giá: 9,000,000
0909 968938 Giá: 4,000,000      < - > 0902.33.45.45 Giá: 9,000,000
0909 900050 Giá: 4,000,000      < - > 0902 808898 Giá: 9,000,000
0909 400490 Giá: 4,000,000      < - > 0902 344556 Giá: 9,000,000
0909 190910 Giá: 4,000,000      < - > 0901.68.0268 Giá: 9,000,000
0909 099535 Giá: 4,000,000      < - > 0901.63.6668 Giá: 9,000,000
0908.81.52.52 Giá: 4,000,000      < - > 0901 895666 Giá: 9,000,000
0908.66.33.86 Giá: 4,000,000      < - > 0901 861666 Giá: 9,000,000
0908.63.69.68 Giá: 4,000,000      < - > 0901 598686 Giá: 9,000,000
0908 976222 Giá: 4,000,000      < - > 0901 488886 Giá: 9,000,000
0908 882168 Giá: 4,000,000      < - > 0901 407999 Giá: 9,000,000
0908 522588 Giá: 4,000,000      < - > 0901 245888 Giá: 9,000,000
0908 430843 Giá: 4,000,000      < - > 0901 235688 Giá: 9,000,000
0908 387222 Giá: 4,000,000      < - > 090.777.99.44 Giá: 9,000,000
0907.92.91.91 Giá: 4,000,000      < - > 090.777.53.53 Giá: 9,000,000
0907.15.09.09 Giá: 4,000,000      < - > 090.777.111.6 Giá: 9,000,000
0907 967679 Giá: 4,000,000      < - > 090.777.11.44 Giá: 9,000,000
0907 862668 Giá: 4,000,000      < - > 090.666.40.40 Giá: 9,000,000
0907 692727 Giá: 4,000,000      < - > 090.23.22229 Giá: 9,000,000
0907 583636 Giá: 4,000,000      < - > 09.31.08.1995 Giá: 9,000,000
0907 579689 Giá: 4,000,000      < - > 09.31.03.1992 Giá: 9,000,000
0907 579637 Giá: 4,000,000      < - > 09.1980.88.66 Giá: 9,000,000
0907 30 1986 Giá: 4,000,000      < - > 09.19.89.28.28 Giá: 9,000,000
0906.99.33.00 Giá: 4,000,000      < - > 09.17.08.1981 Giá: 9,000,000
0906.92.96.98 Giá: 4,000,000      < - > 09.17.06.1987 Giá: 9,000,000
0906.64.1995 Giá: 4,000,000      < - > 09.14.08.1988 Giá: 9,000,000
0906.123.9.10 Giá: 4,000,000      < - > 09.14.08.1988 Giá: 9,000,000
0906.11.9191 Giá: 4,000,000      < - > 09.13.08.1990 Giá: 9,000,000
0906 996968 Giá: 4,000,000      < - > 09.09.59.61.63 Giá: 9,000,000
0906 900960 Giá: 4,000,000      < - > 09.09.43.40.40 Giá: 9,000,000
0906 897997 Giá: 4,000,000      < - > 09.08.09.1986 Giá: 9,000,000
0906 862789 Giá: 4,000,000      < - > 09.07.09.1993 Giá: 9,000,000
0906 785679 Giá: 4,000,000      < - > 09.07.08.1992 Giá: 9,000,000
0906 781996 Giá: 4,000,000      < - > 0931 165888 Giá: 8,999,000
0906 781994 Giá: 4,000,000      < - > 0934.77.6888 Giá: 8,950,000
0906 683779 Giá: 4,000,000      < - > 0932 723888 Giá: 8,950,000
0906 668683 Giá: 4,000,000      < - > 0939 072999 Giá: 8,900,000
0906 383779 Giá: 4,000,000      < - > 0937.31.41.51 Giá: 8,900,000
0906 360111 Giá: 4,000,000      < - > 0934.77.6999 Giá: 8,900,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim Mobifone giá rẻ:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Mobifone giá rẻ

Đầu số 090, 093 là của mạng nào? Danh sách đầu số mobifone, đầu số mới của mobifone hay đầu số mobifone nào đẹp nhất, lịch sử đầu số Mobifone đang là những câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ phản hồi của khách hàng nhiều nhất.

Đầu số 090, 093 là của nhà mạng nào?

Là nhà mạng tiên phong trong lĩnh vực viễn thông di động, thành lập đầu tiên năm 1993, Mobifone hiện tại đang sở hữu 2 đầu số cổ là  090 và 093 với tổng số thuê bao lên đến hơn 40 triệu số.

Với đầu 090 seri đầu số đi sau đó là : 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909

Và với đầu 093 seri đầu số đi sau đó là: 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939.

Đầu số mới nhất của Mobifone đang nhà mạng này vừa cho ra đời không lâu chính vào tháng 3/2016 này là đầu 0898.

Như vậy, tổng thể danh sách đầu sim 10 số mobifone chính là: 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939 và 0898.

Nếu quý khách muốn sở hữu một sim số đẹp với đầu số của nhà mạng này thì không khó, bạn chỉ cần quay ra Trang chủ và click vào Sim Mobifone hệ thống sẽ tự động xuất ra cả list danh sách lên đến vài chục nghìn số để bạn có thể tham khảo và lựa chọn.

Với những câu trả lời trên bạn đã có đáp án cho câu hỏi đầu số 090, 093 là của nhà mạng nào rồi đúng không ạ! Vậy bất chợt có ai hỏi bạn về đầu số này, hãy chia sẻ thông tin này bạn nhé! Ngay sau đây sẽ là câu trả lời cho các bạn về đầu số Mobifone đẹp nhất được giới chuyên môn sim số đẹp đánh giá cao cũng như được khách hàng ưa chuộng sự dụng, mời quý bạn đến với phần 2 của bài viết.

Đầu số mobifone đẹp nhất là đầu số nào?

Theo giới chuyên môn đánh giá, đầu số được cho là đẳng cấp và “ăn hình nhất” chính là đầu số 0903, 0906 và 0909.

Để giải đáp cho những đánh giá trên thì được giới chuyên môn nhận định là dựa vào ý nghĩa phong thủy của các đầu số đem lại mà họ có thể khẳng định như vậy.

Với đầu 0903: thứ nhất, đó là một đầu số cổ nhất, ra đời sớm nhất so với tất cả các đầu số còn lại. Bạn có thể tham khảo bài viết: Đầu số cổ của nhà mạng Mobifone là gì? Hơn nữa, số 3 trong sim số học được đánh giá là con số may mắn, số 3 có nghĩa là tài ngoài ra con là con số hiện diện của các đấng tối cao trong lĩnh vực tâm linh: “thiên – địa -nhân”, “phật – pháp – tăng”, “phúc – lộc – thọ”. Cũng chính vì thế xuất phát điểm đầu tiên của các nhà mạng đầu lấy số 3 làm gốc như 0903- Mobifone, 0913 – Vinaphone, 0983 – Viettel. Sở hữu một đầu số 0903 không nhưng mang tầm cỡ khi sở hữu một đầu số cổ mà dù bạn làm gì, đi đâu luôn luôn được tương trợ bởi quý nhân phù trợ.

Với đầu 0906: Theo quan niệm dân gian số 6 là con số lộc, mạng lại may mắn, phúc lộc, hạnh phúc và tiền tài đến với mọi người. Một con số rất được giới cao nhân Trung Hoa xa xưa tôn thờ và còn ảnh hưởng đến ngay nay.

Với đầu 0909: Số 9 là con số tượng trưng cho hoàng tộc và vua chúa, đem lại cho người sở hữu sự uy nghiêm, sang trọng và sự bền chặt, diên niên.

Với những thông tin trên, hi vọng bài viết đã cung cấp cho quý khách những thông tin lý thú và bổ ích, giúp quý khách có những cái nhìn sâu hơn về các đầu số Mobifone đẹp nhất cũng như có lời giải cho câu hỏi đầu số 090, 093 là của mạng nào?

Chúc quý khách ngày mới vui vẻ và thành công!

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ:0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simsodepmobi.com.vn/2017/08/dau-so-090-0903.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét