Dịch vụ đề nghị gọi lại của Mobifone

Bài trước mình đã giới thiệu các bạn dịch vụ buzz me- thông báo cuộc gọi nhỡ Mobifone. Làm thế nào để liên lạc trong khi điện thoại hết tiền? Rất đơn giản, hãy sử dụng ngay dịch vụ yêu cầu gọi lại của MobiFone trong trường hợp khẩn cấp bạn nhé.

>>>Tham khảo thêm:
Đề nghị gọi lại Mobifone- Chữa cháy hiệu quả khi điện thoại hết tiền

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0902 027474 Giá: 3,900,000      < - > 0906 868484 Giá: 9,600,000
0901.69.9889 Giá: 3,900,000      < - > 0906 789944 Giá: 9,600,000
0901.68.1983 Giá: 3,900,000      < - > 0906 789800 Giá: 9,600,000
0901.61.6363 Giá: 3,900,000      < - > 0906 789700 Giá: 9,600,000
0901.52.53.53 Giá: 3,900,000      < - > 0906 789600 Giá: 9,600,000
0901.33.55.79 Giá: 3,900,000      < - > 0906 789539 Giá: 9,600,000
0901.23.6168 Giá: 3,900,000      < - > 0906 789494 Giá: 9,600,000
0901.03.6879 Giá: 3,900,000      < - > 0906 789479 Giá: 9,600,000
0901 866479 Giá: 3,900,000      < - > 0906 789363 Giá: 9,600,000
0901 678567 Giá: 3,900,000      < - > 0906 777785 Giá: 9,600,000
0901 658886 Giá: 3,900,000      < - > 0906 666649 Giá: 9,600,000
0901 558789 Giá: 3,900,000      < - > 0906 390123 Giá: 9,600,000
0901 368279 Giá: 3,900,000      < - > 0903 991331 Giá: 9,600,000
0901 356686 Giá: 3,900,000      < - > 0902 888820 Giá: 9,600,000
0901 239539 Giá: 3,900,000      < - > 0902 888484 Giá: 9,600,000
0901 234768 Giá: 3,900,000      < - > 0902 888338 Giá: 9,600,000
0901 179668 Giá: 3,900,000      < - > 0902 888179 Giá: 9,600,000
090.777.11.74 Giá: 3,900,000      < - > 0902 888178 Giá: 9,600,000
090.368.74.74 Giá: 3,900,000      < - > 0902 345444 Giá: 9,600,000
090.34567.03 Giá: 3,900,000      < - > 0902 345357 Giá: 9,600,000
09.33.77.99.16 Giá: 3,900,000      < - > 0902 345354 Giá: 9,600,000
09.19.86.86.91 Giá: 3,900,000      < - > 0901 695888 Giá: 9,600,000
09.19.59.69.68 Giá: 3,900,000      < - > 0936 802802 Giá: 9,550,000
09.19.59.1779 Giá: 3,900,000      < - > 0934 982982 Giá: 9,550,000
09.19.49.22.88 Giá: 3,900,000      < - > 0939 05.89.89 Giá: 9,500,000
09.19.29.8111 Giá: 3,900,000      < - > 0938 941999 Giá: 9,500,000
09.19.29.81.86 Giá: 3,900,000      < - > 0938 941888 Giá: 9,500,000
09.19.29.8000 Giá: 3,900,000      < - > 0938 834999 Giá: 9,500,000
09.19.29.69.88 Giá: 3,900,000      < - > 0938 641999 Giá: 9,500,000
09.19.29.68.98 Giá: 3,900,000      < - > 0938 641888 Giá: 9,500,000
09.19.29.39.82 Giá: 3,900,000      < - > 0938 574999 Giá: 9,500,000
09.19.29.39.75 Giá: 3,900,000      < - > 0938 574888 Giá: 9,500,000
09.19.29.33.55 Giá: 3,900,000      < - > 0938 549888 Giá: 9,500,000
09.19.29.26.29 Giá: 3,900,000      < - > 0938 548999 Giá: 9,500,000
09.15.99.16.99 Giá: 3,900,000      < - > 0938 547999 Giá: 9,500,000
09.1268.91.91 Giá: 3,900,000      < - > 0938 547888 Giá: 9,500,000
09.1257.96.96 Giá: 3,900,000      < - > 0938 541888 Giá: 9,500,000
09.1188.38.98 Giá: 3,900,000      < - > 0938 540888 Giá: 9,500,000
09.1111.85.89 Giá: 3,900,000      < - > 0938 490888 Giá: 9,500,000
09.1111.23.63 Giá: 3,900,000      < - > 0938 476999 Giá: 9,500,000
09.111.222.56 Giá: 3,900,000      < - > 0938 476888 Giá: 9,500,000
09.11.88.99.69 Giá: 3,900,000      < - > 0938 471999 Giá: 9,500,000
09.11.88.44.11 Giá: 3,900,000      < - > 0938 471888 Giá: 9,500,000
09.11.88.44.00 Giá: 3,900,000      < - > 0938 470888 Giá: 9,500,000
09.11.88.3339 Giá: 3,900,000      < - > 0938 461999 Giá: 9,500,000
09.11.77.6866 Giá: 3,900,000      < - > 0938 461888 Giá: 9,500,000
09.11.55.99.89 Giá: 3,900,000      < - > 0938 460999 Giá: 9,500,000
09.11.55.88.98 Giá: 3,900,000      < - > 0938 460888 Giá: 9,500,000
09.11.44.99.79 Giá: 3,900,000      < - > 0938 436999 Giá: 9,500,000
09.11.44.68.79 Giá: 3,900,000      < - > 0938 431999 Giá: 9,500,000
09.11.33.9998 Giá: 3,900,000      < - > 0938 431888 Giá: 9,500,000
09.11.33.89.88 Giá: 3,900,000      < - > 0938 064999 Giá: 9,500,000
09.11.33.88.98 Giá: 3,900,000      < - > 0938 041888 Giá: 9,500,000
09.11.22.99.29 Giá: 3,900,000      < - > 0937 964999 Giá: 9,500,000
09.11.22.55.79 Giá: 3,900,000      < - > 0937 964888 Giá: 9,500,000
09.11.17.71.71 Giá: 3,900,000      < - > 0937 924999 Giá: 9,500,000
09.11.07.1968 Giá: 3,900,000      < - > 0937 924888 Giá: 9,500,000
09.08.08.1661 Giá: 3,900,000      < - > 0937 649888 Giá: 9,500,000
09.02.03.2015 Giá: 3,900,000      < - > 0937 642999 Giá: 9,500,000
0936 800007 Giá: 3,920,000      < - > 0937 641888 Giá: 9,500,000
0936.1.78910 Giá: 3,940,000      < - > 0937 542999 Giá: 9,500,000
0931.6.99991 Giá: 3,940,000      < - > 0937 541999 Giá: 9,500,000
0909.43.8868 Giá: 3,940,000      < - > 0937 541888 Giá: 9,500,000
0906.1.99994 Giá: 3,940,000      < - > 0937 540999 Giá: 9,500,000
0901 456345 Giá: 3,940,000      < - > 0937 540888 Giá: 9,500,000
0938.15.1234 Giá: 3,950,000      < - > 0937 534999 Giá: 9,500,000
0934.77.69.69 Giá: 3,950,000      < - > 0937 534888 Giá: 9,500,000
093.246.29.29 Giá: 3,950,000      < - > 0937 486999 Giá: 9,500,000
0907.5555.29 Giá: 3,950,000      < - > 0937 482999 Giá: 9,500,000
0902.33.11.44 Giá: 3,950,000      < - > 0937 482888 Giá: 9,500,000
0938 181995 Giá: 3,990,000      < - > 0937 481999 Giá: 9,500,000
0936.98.55.99 Giá: 3,990,000      < - > 0937 480999 Giá: 9,500,000
0936.65.7779 Giá: 3,990,000      < - > 0937 480888 Giá: 9,500,000
0936 568368 Giá: 3,990,000      < - > 0937 354999 Giá: 9,500,000
093.5.12.1996 Giá: 3,990,000      < - > 0937 354888 Giá: 9,500,000
0935.23.8688 Giá: 3,999,000      < - > 0937 274888 Giá: 9,500,000
0931.8899.68 Giá: 3,999,000      < - > 0937 204888 Giá: 9,500,000
0931.58.38.38 Giá: 3,999,000      < - > 0937 08.89.89 Giá: 9,500,000
0931 111679 Giá: 3,999,000      < - > 0936 661992 Giá: 9,500,000
0904.18.98.68 Giá: 3,999,000      < - > 0936 074999 Giá: 9,500,000
0901 631998 Giá: 3,999,000      < - > 0936 074888 Giá: 9,500,000
0901 631997 Giá: 3,999,000      < - > 0935 389555 Giá: 9,500,000
0901 631996 Giá: 3,999,000      < - > 0934 187888 Giá: 9,500,000
0901 631995 Giá: 3,999,000      < - > 0934 185999 Giá: 9,500,000
0901 631994 Giá: 3,999,000      < - > 0934 092888 Giá: 9,500,000
0901 631993 Giá: 3,999,000      < - > 0934 084999 Giá: 9,500,000
0901 631992 Giá: 3,999,000      < - > 0934 084888 Giá: 9,500,000
0901 631990 Giá: 3,999,000      < - > 0934 08.89.89 Giá: 9,500,000
0901 211997 Giá: 3,999,000      < - > 0934 021999 Giá: 9,500,000
0901 211996 Giá: 3,999,000      < - > 0934 021888 Giá: 9,500,000
0901 211995 Giá: 3,999,000      < - > 0933 333298 Giá: 9,500,000
0901 211993 Giá: 3,999,000      < - > 0932.95.1888 Giá: 9,500,000
0901 211992 Giá: 3,999,000      < - > 0932 764888 Giá: 9,500,000
0901 211990 Giá: 3,999,000      < - > 0932 714999 Giá: 9,500,000
0939.32.09.09 Giá: 4,000,000      < - > 0932 714888 Giá: 9,500,000
0939.18.52.68 Giá: 4,000,000      < - > 0932 084999 Giá: 9,500,000
0939 86 1975 Giá: 4,000,000      < - > 0932 084888 Giá: 9,500,000
0939 81 1986 Giá: 4,000,000      < - > 0932 064999 Giá: 9,500,000
0939 79 1965 Giá: 4,000,000      < - > 0931.89.1368 Giá: 9,500,000
0939 603960 Giá: 4,000,000      < - > 0931.55.6886 Giá: 9,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 500 đến 1 triệu:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá từ 500 đến 1triệu

Giới thiệu dịch vụ đề nghị gọi lại Mobifone

Dịch vụ đề nghị gọi lại Mobifone có tên Call Me sẽ giúp bạn gửi lời yêu cầu gọi lại bằng tin nhắn tới số điện thoại bạn muốn liên lạc. Đây là một dịch vụ cực kỳ hữu ích trong việc giữ liên lạc khi tài khoản bạn hết tiền hoặc trong những  trường hợp khẩn cấp. Với Call Me bạn có thể:
  • Gửi tin nhắn đề nghị gọi lại cho thuê bao nội mạng và ngoại mạng.
  • Có thể gửi tin nhắn đề nghị gọi lại khi thuê bao bị khóa 1 chiều hay đang chuyển vùng quốc thế.
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ đề nghị gọi lại của Mobifone

1. Đối tượng sử dụng dịch vụ
  • Thuê bao gửi: Tất cả các thuê bao trả trước và trả sau của Mobifone không bao gồm thuê bao  Fast Connect.
  • Thuê bao nhận: thuê bao nội mạng, ngoại mạng không bao gồm thuê bao quốc tế.
2. Cách sử dụng dịch vụ

Cú pháp đề nghị gọi lại của Mobifone được thao tác trực tiếp trên bàn phím điện thoại như sau:

*105*SốĐiệnThoại#OK

Trong đó: Số điện thoại là số điện thoại bạn muốn gửi đề nghị gọi lại.

Ví dụ:
Thuê bao A có số điện thoại 09022345xx muốn gửi lời yêu cầu gọi lại đến thuê bao B  Mobifone 09034567xx:
Thuê bao A bấm *105*09034567xx#OK
Thuê bao B sẽ nhận được tin nhắn với nội dung: “Ban nhan duoc mot de nghi goi lai tu so thue bao+849022345xx. Dich vu Call Me cua MobiFone!”

3. Cước phí dịch vụ
  • Cước sử dụng dịch vụ qua USSD: miễn phí
  • Cước nhận tin nhắn thông báo: miễn phí
  • Cước nhận cuộc gọi đối với thuê bao: Chuyển vùng quốc tế Áp dụng theo qui định hiện hành của MobiFone đối với thuê bao Chuyển vùng quốc tế.
  • Thuê bao thực hiện cuộc gọi và nhận cuộc gọi trong nước: Áp dụng theo qui định hiện hành của MobiFone
Lưu ý:
  • Với dịch vụ đề nghị yêu cầu gọi lại mạng Mobifone bạn được gửi 15 tin nhắn mỗi tuần.
  • Các tin nhắn đề nghị gọi lại chỉ được gửi đến các thuê bao di động trong nước, không được gửi đến các thuê bao quốc tế.
Ngoài dịch vụ đề nghị gọi lại Call Me của Mobifone thì bạn còn có thể đăng ký sử dụng dịch vụ Buzz Me được cung cấp miễn phí cho các khách hàng sử dụng sim Mobifone trả trước.

Nếu tài khoản bạn hết tiền và chưa kịp nạp thẻ hãy nhớ ngay đến dịch vụ Yêu cầu gọi lại của Mobifone thật đơn giản này nhé. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên bạn bè và người thân cùng Call Me của Mobifone.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ:0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simsodepmobi.com.vn/2017/08/dich-vu-de-nghi-goi-lai.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét