Tin nhắn quảng cáo các nhà mạng? Cách hủy tin nhắn quảng cáo

Ở bài viết trước mình đã giới thiệu cho các bạn về những điều cần biết khi sử dụng sim cam kết. Thật bức xúc và phiền phức khi thường phải nhận những tin nhắn quảng cáo không hề mong muốn. Cách hủy tin nhắn quảng cáo từ các nhà mạng cực đơn giản. Đọc bài này như là "liều thuốc" cho quý khách chấm dứt sự phiền toài này.

>>>Tham khảo thêm:
Cách hủy tin nhắn quảng cáo từ các nhà mạng

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0907 888857 Giá: 6,000,000      < - > 09.1119.2003 Giá: 5,100,000
0907 888854 Giá: 6,000,000      < - > 09.1117.9669 Giá: 5,100,000
0907 888852 Giá: 6,000,000      < - > 09.1116.2266 Giá: 5,100,000
0907 888851 Giá: 6,000,000      < - > 09.1113.2009 Giá: 5,100,000
0907 888849 Giá: 6,000,000      < - > 09.1113.2008 Giá: 5,100,000
0907 888846 Giá: 6,000,000      < - > 09.1113.2005 Giá: 5,100,000
0907 888845 Giá: 6,000,000      < - > 09.1113.2004 Giá: 5,100,000
0907 888843 Giá: 6,000,000      < - > 09.1113.2003 Giá: 5,100,000
0907 888842 Giá: 6,000,000      < - > 09.1113.2002 Giá: 5,100,000
0907 888841 Giá: 6,000,000      < - > 09.11.99.00.68 Giá: 5,100,000
0907 888840 Giá: 6,000,000      < - > 0936 789479 Giá: 5,060,000
0907 888835 Giá: 6,000,000      < - > 0935 678890 Giá: 5,060,000
0907 888834 Giá: 6,000,000      < - > 0932 568768 Giá: 5,060,000
0907 888831 Giá: 6,000,000      < - > 0931.98.9696 Giá: 5,060,000
0907 888830 Giá: 6,000,000      < - > 0931.95.1368 Giá: 5,060,000
0907 888821 Giá: 6,000,000      < - > 0931.94.6886 Giá: 5,060,000
0907 888820 Giá: 6,000,000      < - > 0931.05.1368 Giá: 5,060,000
0907 888803 Giá: 6,000,000      < - > 0931 998968 Giá: 5,060,000
0907 888765 Giá: 6,000,000      < - > 0931 939688 Giá: 5,060,000
0907 888595 Giá: 6,000,000      < - > 0931 669688 Giá: 5,060,000
0907 888382 Giá: 6,000,000      < - > 093.22.66667 Giá: 5,060,000
0907 887877 Giá: 6,000,000      < - > 0905.06.1983 Giá: 5,060,000
0907 887838 Giá: 6,000,000      < - > 0905 678890 Giá: 5,060,000
0907 887738 Giá: 6,000,000      < - > 0902.04.07.09 Giá: 5,060,000
0907 887737 Giá: 6,000,000      < - > 0901.98.9696 Giá: 5,060,000
0907 878987 Giá: 6,000,000      < - > 0901 568768 Giá: 5,060,000
0907 878755 Giá: 6,000,000      < - > 090.56789.49 Giá: 5,060,000
0907 878738 Giá: 6,000,000      < - > 0939.65.68.69 Giá: 5,000,000
0907 878737 Giá: 6,000,000      < - > 0939.37.33.88 Giá: 5,000,000
0907 878722 Giá: 6,000,000      < - > 0939.32.8886 Giá: 5,000,000
0907 878711 Giá: 6,000,000      < - > 0939.16.58.58 Giá: 5,000,000
0907 855656 Giá: 6,000,000      < - > 0939 617666 Giá: 5,000,000
0907 833678 Giá: 6,000,000      < - > 0939 466468 Giá: 5,000,000
0907 811678 Giá: 6,000,000      < - > 0939 114789 Giá: 5,000,000
0907 800678 Giá: 6,000,000      < - > 0938.99.0938 Giá: 5,000,000
0907 778558 Giá: 6,000,000      < - > 0938.89.89.86 Giá: 5,000,000
0907 777497 Giá: 6,000,000      < - > 0938.83.49.49 Giá: 5,000,000
0907 777489 Giá: 6,000,000      < - > 0938.77.25.25 Giá: 5,000,000
0907 777230 Giá: 6,000,000      < - > 0938.77.23.23 Giá: 5,000,000
0907 777229 Giá: 6,000,000      < - > 0938.77.21.21 Giá: 5,000,000
0907 777224 Giá: 6,000,000      < - > 0938.77.20.20 Giá: 5,000,000
0907 777221 Giá: 6,000,000      < - > 0938.5555.26 Giá: 5,000,000
0907 777220 Giá: 6,000,000      < - > 0938.55.49.49 Giá: 5,000,000
0907 777211 Giá: 6,000,000      < - > 0938.55.23.23 Giá: 5,000,000
0907 777175 Giá: 6,000,000      < - > 0938.55.20.20 Giá: 5,000,000
0907 777037 Giá: 6,000,000      < - > 0938.55.13.13 Giá: 5,000,000
0907 776700 Giá: 6,000,000      < - > 0938.55.12.12 Giá: 5,000,000
0907 579686 Giá: 6,000,000      < - > 0938.55.10.10 Giá: 5,000,000
0907 579639 Giá: 6,000,000      < - > 0938.55.07.07 Giá: 5,000,000
0907 320168 Giá: 6,000,000      < - > 0938.55.03.03 Giá: 5,000,000
0907 171792 Giá: 6,000,000      < - > 0938.55.02.02 Giá: 5,000,000
0907 171778 Giá: 6,000,000      < - > 0938.55.01.01 Giá: 5,000,000
0907 171776 Giá: 6,000,000      < - > 0938.34567.5 Giá: 5,000,000
0907 171738 Giá: 6,000,000      < - > 0938.29.99.89 Giá: 5,000,000
0907 171715 Giá: 6,000,000      < - > 0938.257.789 Giá: 5,000,000
0907 171713 Giá: 6,000,000      < - > 0938.2345.59 Giá: 5,000,000
0907 171199 Giá: 6,000,000      < - > 0938.22.24.24 Giá: 5,000,000
0907 113345 Giá: 6,000,000      < - > 0938.22.06.06 Giá: 5,000,000
0907 113331 Giá: 6,000,000      < - > 0938.22.05.05 Giá: 5,000,000
0907 000885 Giá: 6,000,000      < - > 0938.22.01.01 Giá: 5,000,000
0907 000884 Giá: 6,000,000      < - > 0938.16.36.36 Giá: 5,000,000
0907 000883 Giá: 6,000,000      < - > 0938.12.12.89 Giá: 5,000,000
0907 000882 Giá: 6,000,000      < - > 0938 967666 Giá: 5,000,000
0907 000844 Giá: 6,000,000      < - > 0938 882014 Giá: 5,000,000
0907 000839 Giá: 6,000,000      < - > 0938 863883 Giá: 5,000,000
0907 000833 Giá: 6,000,000      < - > 0938 565757 Giá: 5,000,000
0907 000822 Giá: 6,000,000      < - > 0938 550557 Giá: 5,000,000
0907 000811 Giá: 6,000,000      < - > 0938 386863 Giá: 5,000,000
0906.79.0666 Giá: 6,000,000      < - > 0938 239939 Giá: 5,000,000
0906.457.666 Giá: 6,000,000      < - > 0938 220330 Giá: 5,000,000
0906.3.5.7.9.11 Giá: 6,000,000      < - > 0938 220229 Giá: 5,000,000
0906.22.91.91 Giá: 6,000,000      < - > 0938 220227 Giá: 5,000,000
0906.12.2016 Giá: 6,000,000      < - > 0938 137555 Giá: 5,000,000
0906 990668 Giá: 6,000,000      < - > 0938 118093 Giá: 5,000,000
0906 939292 Giá: 6,000,000      < - > 0937.99.20.99 Giá: 5,000,000
0906 927788 Giá: 6,000,000      < - > 0937.99.20.20 Giá: 5,000,000
0906 899393 Giá: 6,000,000      < - > 0937.55.49.49 Giá: 5,000,000
0906 843399 Giá: 6,000,000      < - > 0937.35.1368 Giá: 5,000,000
0906 838080 Giá: 6,000,000      < - > 0937.16.16.86 Giá: 5,000,000
0906 831818 Giá: 6,000,000      < - > 0937.11.49.49 Giá: 5,000,000
0906 831555 Giá: 6,000,000      < - > 0937 888189 Giá: 5,000,000
0906 821881 Giá: 6,000,000      < - > 0937 881668 Giá: 5,000,000
0906 788883 Giá: 6,000,000      < - > 0937 832862 Giá: 5,000,000
0906 781212 Giá: 6,000,000      < - > 0937 286288 Giá: 5,000,000
0906 755588 Giá: 6,000,000      < - > 0937 234468 Giá: 5,000,000
0906 753399 Giá: 6,000,000      < - > 0937 229889 Giá: 5,000,000
0906 694678 Giá: 6,000,000      < - > 0937 168568 Giá: 5,000,000
0906 666875 Giá: 6,000,000      < - > 0937 124555 Giá: 5,000,000
0906 666874 Giá: 6,000,000      < - > 0936.98.7799 Giá: 5,000,000
0906 666873 Giá: 6,000,000      < - > 0936.69.59.69 Giá: 5,000,000
0906 666872 Giá: 6,000,000      < - > 0936.38.5252 Giá: 5,000,000
0906 666871 Giá: 6,000,000      < - > 0936.33.05.05 Giá: 5,000,000
0906 666757 Giá: 6,000,000      < - > 0936.33.02.02 Giá: 5,000,000
0906 666744 Giá: 6,000,000      < - > 0936.33.01.01 Giá: 5,000,000
0906 661331 Giá: 6,000,000      < - > 0936.11.79.11 Giá: 5,000,000
0906 636060 Giá: 6,000,000      < - > 0936.11.76.76 Giá: 5,000,000
0906 619777 Giá: 6,000,000      < - > 0936.11.75.75 Giá: 5,000,000
0906 317579 Giá: 6,000,000      < - > 0936.11.73.73 Giá: 5,000,000
0906 317555 Giá: 6,000,000      < - > 0936.11.70.70 Giá: 5,000,000
0905 652333 Giá: 6,000,000      < - > 0936.09.9090 Giá: 5,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá rẻ

Khi sử dụng sim số, có rất nhiều người cảm thấy khó chịu với những tin nhắn quảng cáo, các loại tin nhắn này được gửi đến cho tất cả các loại sim số đẹp của những nhà mạng khác nhau như: Viettel, Mobifone, Vinaphone… để các bạn bớt đi nỗi lo âu và khó chịu về những loại tin hắn vô nghĩa này, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn cách để xóa những tin nhắn rác đến sim số của bạn.

Hủy tin nhắn quảng cáo của Viettel

Khi bạn không muốn nhận những tin nhắn quảng cáo dịch vụ của nhà mạng Viettel nữa, bạn có thể đăng ký để hủy các thông báo, tin nhắn rác trên chính chiếc sim số mà bạn đang sử dụng bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp: TC gửi 199.

Hủy tin nhắn quảng cáo Vinaphone

Tương tự như cách hủy tin nhắn rác của những chiếc Sim Viettel, người dùng sim Vinaphone cũng thương phải nhận nhận những tin nhắn quảng cáo không hề mong muốn. để tránh tình trang khó chịu này tiếp diện trên chính chiếc điện thoại và chiếc sim số thân yêu của mình, người dùng có thể soạn tin nhắn để hủy tất cả những tin nhắn chỉ bằng một tin nhắn đơn giản:
  • Để chặn thông tin khuyến mại: Soạn tin TC KM gửi 18001091.
  • Để chặn thông tin giá cước: Soạn tin TC GC gửi 18001091.
  • Để chặn thông tin dịch vụ mới: Soạn tin TC DV gửi 18001091.
Nếu trong trường hợp bạn không đẻ ý mà lỡ xóa nhần phần quảng cáo mà mình muốn xem hoặc sau khi xóa tin nhắn quảng cáo rồi những sau đó bạn lại muốn xem những thông tin liên quan đến lĩnh vực mà mình đang tìm hiểu như thông tin khuyến mãi, thông tin giá cước hoặc các dịch vụ mới mà Vinaphone ra mắt khách hàng thì bạn hoàn toàn có thể khôi phục để nhận những loại tin nhắn mà mình mong muốn nhận và đọc.
  • Khôi phục thông tin khuyến mại: Soạn DK KM gửi 18001091.
  • Khôi phục thông tin giá cước: Soạn DK GC gửi 18001091.
  • Khôi phục thông tin dịch vụ mới: Soạn DK DV gửi 18001091.
  • Khôi phục toàn bộ các loại tin nhắn quảng cáo của Vinaphone: Soạn DK gửi 18001091.
Hủy tin nhắn rác của Mobifone.

Giống như Vinaphone và Viettel, những người sử dụng Sim Mobifone ngày càng chiếm tỷ lệ đông, tuy nhiên, chủ sở hữu của những số sim Mobifone này cũng không tránh khỏi được những phiền phức từ chính chiếc sim Mobifone.

Cũng giống như 2 nhà mạng Viettel và Vinaphone, Mobifone cũng có thể hủy những tin nhắn quảng cáo đó bằng những thao tác vô cùng nhanh nhẹn và đơn giản chỉ trong vài giây, bạn có thể hủy tin nhắn rác bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp:  TC  gửi 9241.

Nếu bạn hối hận khi đã huy những tin nhắn này đi thì cũng có thể nhanh chóng đăng ký lại dịch vụ nhận tin nhắn quảng cáo từ nhà mạng bằng cách soạn tin nhắn: DK rồi gửi 9241 ngay lập tức những thông tin của nhà mạng Mobifone lại sẽ tiếp tục được gửi về cho bạn với những dịch vụ và gói cước tuyệt vời mà Mobifone dành tặng cho khách hàng.

Chỉ cần thực hiện đúng những thao tác mà chúng tôi vừa giới thiệu cho các bạn, thì các bạn sẽ nhanh chóng có thể vứt bỏ những lo âu phiền phức khó chịu từ chiếc sim số mà bạn yêu thích này rồi.

 Chúc quý khách đăng ký thành công!

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ:0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simsodepmobi.com.vn/2017/08/huy-tin-nhan-quang-cao.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét