Cách chọn sim hợp tuổi 1978 Mậu Ngọ chính xác nhất

Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn cách chọn sim hợp tuổi 1979 Kỷ Mùi mang lại may mắn. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết về cách chọn sim hợp tuổi 1978 tuổi Mậu Ngọ nhé.

>>>Tham khảo thêm:

Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi 1978 Mậu Ngọ

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0932 653388 Giá: 4,600,000      < - > 0906 888840 Giá: 7,500,000
0932 623388 Giá: 4,600,000      < - > 0906 888832 Giá: 7,500,000
0932 195599 Giá: 4,600,000      < - > 0906 888831 Giá: 7,500,000
0932 193388 Giá: 4,600,000      < - > 0906 888830 Giá: 7,500,000
0932 176677 Giá: 4,600,000      < - > 0906 888825 Giá: 7,500,000
0932 163388 Giá: 4,600,000      < - > 0906 888824 Giá: 7,500,000
0932 143388 Giá: 4,600,000      < - > 0906 888820 Giá: 7,500,000
0932 137779 Giá: 4,600,000      < - > 0906 888817 Giá: 7,500,000
0932 136677 Giá: 4,600,000      < - > 0906 888815 Giá: 7,500,000
0932 123388 Giá: 4,600,000      < - > 0906 888814 Giá: 7,500,000
0932 093388 Giá: 4,600,000      < - > 0906 886739 Giá: 7,500,000
0932 092468 Giá: 4,600,000      < - > 0906 877688 Giá: 7,500,000
0932 088882 Giá: 4,600,000      < - > 0906 868400 Giá: 7,500,000
0932 073388 Giá: 4,600,000      < - > 0906 858282 Giá: 7,500,000
0932 052468 Giá: 4,600,000      < - > 0906 789500 Giá: 7,500,000
0932 016677 Giá: 4,600,000      < - > 0906 789400 Giá: 7,500,000
0932 013366 Giá: 4,600,000      < - > 0906 789300 Giá: 7,500,000
0932 011166 Giá: 4,600,000      < - > 0906 788822 Giá: 7,500,000
0931.88.7939 Giá: 4,600,000      < - > 0906 777998 Giá: 7,500,000
0931.88.3339 Giá: 4,600,000      < - > 0906 777839 Giá: 7,500,000
0931.83.93.93 Giá: 4,600,000      < - > 0906 747799 Giá: 7,500,000
0931.22.33.68 Giá: 4,600,000      < - > 0906 741234 Giá: 7,500,000
0931 880668 Giá: 4,600,000      < - > 0906 717788 Giá: 7,500,000
0931 829879 Giá: 4,600,000      < - > 0906 690966 Giá: 7,500,000
0931 808368 Giá: 4,600,000      < - > 0906 688865 Giá: 7,500,000
0931 211234 Giá: 4,600,000      < - > 0906 666938 Giá: 7,500,000
0931 044777 Giá: 4,600,000      < - > 0906 666933 Giá: 7,500,000
0909.47.56.56 Giá: 4,600,000      < - > 0906 666911 Giá: 7,500,000
0909 966658 Giá: 4,600,000      < - > 0906 666884 Giá: 7,500,000
0909 870234 Giá: 4,600,000      < - > 0906 666882 Giá: 7,500,000
0909 853388 Giá: 4,600,000      < - > 0906 666844 Giá: 7,500,000
0909 741967 Giá: 4,600,000      < - > 0906 666733 Giá: 7,500,000
0909 188809 Giá: 4,600,000      < - > 0906 666722 Giá: 7,500,000
0909 188800 Giá: 4,600,000      < - > 0906 666711 Giá: 7,500,000
0909 145577 Giá: 4,600,000      < - > 0906 666700 Giá: 7,500,000
0908.00.42.42 Giá: 4,600,000      < - > 0906 399068 Giá: 7,500,000
0908 988844 Giá: 4,600,000      < - > 0904 299992 Giá: 7,500,000
0908 935566 Giá: 4,600,000      < - > 0903 979966 Giá: 7,500,000
0908 793355 Giá: 4,600,000      < - > 0903 973388 Giá: 7,500,000
0908 787859 Giá: 4,600,000      < - > 0903 932299 Giá: 7,500,000
0908 787853 Giá: 4,600,000      < - > 0903 872879 Giá: 7,500,000
0908 787831 Giá: 4,600,000      < - > 0903 866600 Giá: 7,500,000
0908 753388 Giá: 4,600,000      < - > 0903 861982 Giá: 7,500,000
0908 727070 Giá: 4,600,000      < - > 0903 785588 Giá: 7,500,000
0908 682255 Giá: 4,600,000      < - > 0903 630123 Giá: 7,500,000
0908 593388 Giá: 4,600,000      < - > 0903 390666 Giá: 7,500,000
0908 567776 Giá: 4,600,000      < - > 0903 330202 Giá: 7,500,000
0908 559595 Giá: 4,600,000      < - > 0903 311177 Giá: 7,500,000
0908 399922 Giá: 4,600,000      < - > 0903 177878 Giá: 7,500,000
0908 394455 Giá: 4,600,000      < - > 0903 169889 Giá: 7,500,000
0908 288844 Giá: 4,600,000      < - > 0903 013738 Giá: 7,500,000
0908 276667 Giá: 4,600,000      < - > 0902.585.586 Giá: 7,500,000
0908 199922 Giá: 4,600,000      < - > 0902 888875 Giá: 7,500,000
0908 186161 Giá: 4,600,000      < - > 0902 888873 Giá: 7,500,000
0908 166633 Giá: 4,600,000      < - > 0902 888872 Giá: 7,500,000
0908 099922 Giá: 4,600,000      < - > 0902 888871 Giá: 7,500,000
0908 098833 Giá: 4,600,000      < - > 0902 888870 Giá: 7,500,000
0908 098338 Giá: 4,600,000      < - > 0902 888867 Giá: 7,500,000
0908 097887 Giá: 4,600,000      < - > 0902 888842 Giá: 7,500,000
0908 087887 Giá: 4,600,000      < - > 0902 888837 Giá: 7,500,000
0908 021717 Giá: 4,600,000      < - > 0902 888817 Giá: 7,500,000
0908 007887 Giá: 4,600,000      < - > 0902 888815 Giá: 7,500,000
0907 888784 Giá: 4,600,000      < - > 0902 888814 Giá: 7,500,000
0907 887800 Giá: 4,600,000      < - > 0902 888813 Giá: 7,500,000
0907 885151 Giá: 4,600,000      < - > 0902 888804 Giá: 7,500,000
0907 878744 Giá: 4,600,000      < - > 0902 888177 Giá: 7,500,000
0907 856787 Giá: 4,600,000      < - > 0902 799992 Giá: 7,500,000
0907 828267 Giá: 4,600,000      < - > 0902 785878 Giá: 7,500,000
0907 800876 Giá: 4,600,000      < - > 0902 773300 Giá: 7,500,000
0907 777490 Giá: 4,600,000      < - > 0902 771100 Giá: 7,500,000
0907 777460 Giá: 4,600,000      < - > 0902 662277 Giá: 7,500,000
0907 777437 Giá: 4,600,000      < - > 0902 647799 Giá: 7,500,000
0907 777417 Giá: 4,600,000      < - > 0902 588566 Giá: 7,500,000
0907 777235 Giá: 4,600,000      < - > 0902 587788 Giá: 7,500,000
0907 777074 Giá: 4,600,000      < - > 0902 559922 Giá: 7,500,000
0907 777073 Giá: 4,600,000      < - > 0902 533388 Giá: 7,500,000
0907 777004 Giá: 4,600,000      < - > 0902 468279 Giá: 7,500,000
0907 276769 Giá: 4,600,000      < - > 0902 345998 Giá: 7,500,000
0907 276766 Giá: 4,600,000      < - > 0902 345997 Giá: 7,500,000
0907 250678 Giá: 4,600,000      < - > 0902 345292 Giá: 7,500,000
0907 171144 Giá: 4,600,000      < - > 0902 345252 Giá: 7,500,000
0907 171133 Giá: 4,600,000      < - > 0902 345151 Giá: 7,500,000
0907 113378 Giá: 4,600,000      < - > 0902 345094 Giá: 7,500,000
0907 105186 Giá: 4,600,000      < - > 0902 338779 Giá: 7,500,000
0907 000859 Giá: 4,600,000      < - > 0901.95.3579 Giá: 7,500,000
0907 000858 Giá: 4,600,000      < - > 0901.89.89.68 Giá: 7,500,000
0907 000828 Giá: 4,600,000      < - > 0901.60.8686 Giá: 7,500,000
0906 979292 Giá: 4,600,000      < - > 0901.15.4078 Giá: 7,500,000
0906 948555 Giá: 4,600,000      < - > 0901 969989 Giá: 7,500,000
0906 943399 Giá: 4,600,000      < - > 0901 888386 Giá: 7,500,000
0906 943388 Giá: 4,600,000      < - > 0901 885777 Giá: 7,500,000
0906 934777 Giá: 4,600,000      < - > 0901 883777 Giá: 7,500,000
0906 922266 Giá: 4,600,000      < - > 0901 882777 Giá: 7,500,000
0906 890011 Giá: 4,600,000      < - > 0901 880666 Giá: 7,500,000
0906 854545 Giá: 4,600,000      < - > 0901 879777 Giá: 7,500,000
0906 853737 Giá: 4,600,000      < - > 0901 855777 Giá: 7,500,000
0906 846699 Giá: 4,600,000      < - > 0901 833777 Giá: 7,500,000
0906 841881 Giá: 4,600,000      < - > 0901 822777 Giá: 7,500,000
0906 823737 Giá: 4,600,000      < - > 0901 811777 Giá: 7,500,000
0906 820088 Giá: 4,600,000      < - > 0901 808777 Giá: 7,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim hợp tuổi, hợp mệnh:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim hợp tuổi, hợp mệnh

Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi 1978 tuổi Mậu Ngọ đem lại tiền tài, may mắn, thuận buồm xuôi gió cho chủ sở hữu.Cách tính dựa trên ngũ hành, âm dương, tính nút phù hợp tuổi.

Ngay nay việc lựa chọn sim số đẹp theo phong thủy được khách hàng rất ưa chuộng, nhu cầu của khách vừa đảm bảo phải là những con số đẹp, dễ nhớ vừa đảm bảo phong thủy tức là vừa có tính thẩm mỹ và đảm bảo về mặt tâm linh điều này hoàn toàn là đúng đắn.

Cách chọn sim hợp tuổi 1978 tuổi Mậu Ngọ

1. Xem xét yếu tố ngũ hành trong chọn sim hợp phong thủy tuổi Mậu Ngọ

Yếu tố ngũ hành rất quan trọng trong việc chọn tuổi làm ăn, chọn tuổi kết hôn, chọn ngày xuất hành, làm việc lớn cũng như chọn sim phong thủy hợp tuổi vậy.

Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 mệnh Hỏa – Thiên thượng Hỏa (lửa trên trời). Mệnh tương sinh với mệnh Hỏa là Mộc, ngoài ra Hỏa sinh Thổ cũng là yếu tố cần lưu ý để chọn được sim phong thủy đẹp. Vì trong chọn sim hợp tuổi chủ tương sinh với sim và sim tương sinh với chủ đều tốt đẹp.

Những con số mang mệnh Mộc là 3 và 4, con số mang mệnh Thổ là 2 và 8 như vậy quý khách nên chọn những sim điện thoại chứa nhiều những con số 3, 4, 2, 8 điều bắt buộc là cuối số sim phải tồn tại ít nhất 1 trong 4 số trên. Vì theo quy định sim phong thủy thông qua cách tính toán khoa học các con số thì rút ra được một nguyên lý số cuối cùng trong sim mang mệnh nào thì cả số sim mang số mệnh đó. Ví dụ: 0912.3434.28; 0988. 23. 2828,… Tốt nhất thì quý khách nên chọn sim có đuôi 2828 hoặc 3434. Quý vị không cần lo lắng vì có đuôi 4 cuối cùng hãy đọc bài sau để hiểu rõ những đúng sai. Sim số đẹp tối kị những con số nào?

Chọn sim hợp tuổi 1978 cần tránh những con số ở cung tương khắc đó là Thủy và Kim. Vận mệnh con số mang mệnh Thủy là 1, mệnh Kim là 6, 7 như vậy trong sim cần hạn chế xuất hiện những con số 1, 6, 7 này và đại kị 1 trong những con số này đứng cuối cùng trong dãy số.

2. Xem xét yếu tố cân bằng âm dương trong số sim hợp tuổi 1978

Sự cân bằng âm dương là rất quan trọng trong tất cả mọi lĩnh vực chứ không chỉ riêng trong cách chọn sim hợp tuổi. Quý khách cũng dễ dàng nhận thấy tại sao các đạo sĩ thường có "cái gương bát quái". Gương bát quái chính là để soi chiếu sự mất cân bằng để điều chỉnh lại cân bằng vạn vật trong trời đất.

Như thế nào được gọi là một sim điện thoại có âm dương cân bằng? Câu trả lời chính là lượng số chẵn và lượng số lẻ trong dãy số cân bằng nhau. Số chẵn đứng là số âm, số lẻ đứng là số dương. Chọn sim hợp tuổi cho người sinh năm 1978 tuổi Mậu Ngọ cần để ý đến yếu tố này. Cụ thể sẽ là: 5 chẵn/ 5 lẻ hoặc 4 chẵn/ 6 lẻ, 6 chẵn/ 4 lẻ.

3. Xem xét về yếu tố số nút trong dãy sim

Khi chọn sim phong thủy hợp tuồi 1978 quý khách cần chọn sim có tổng số nút cao từ 7-10 điểm là đẹp nhất. Cách tính nút chính là quý vị chỉ cần công dồn đến 1 con số cuối cùng cao nhất là tổng 10.

Tổng số cao thì để hiện được sức mạnh của cả dãy số sẽ đem lại nhiều may mắn, thuận lợi cho chủ sở hữu.

Trên đây là cách chọn sim hợp tuổi cho người sinh năm 1978 rất chi tiết và đầy đủ. Nếu quý khách còn gặp khó khăn gì trong cách chọn số đừng ngại hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi để được giải đáp các thắc mắc.

Chúc quý khách sử dụng sim may mắn và luôn đồng hàng cùng chúng tôi.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ:0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simsodepmobi.com.vn/2017/08/sim-hop-tuoi-1978.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét