Hướng dẫn cách chọn sim hợp tuổi 1979 Kỷ Mùi

Ở bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu các bạn địa điểm giao dịch Mobifoe tại Đà Nẵng. Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các chọn sim hợp tuổi 1979 nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Chọn sim hợp tuổi 1979 Kỷ Mùi như thế nào?

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0937 457779 Giá: 4,600,000      < - > 0907 992244 Giá: 7,500,000
0937 433377 Giá: 4,600,000      < - > 0907 897887 Giá: 7,500,000
0937 431234 Giá: 4,600,000      < - > 0907 896776 Giá: 7,500,000
0937 428989 Giá: 4,600,000      < - > 0907 896655 Giá: 7,500,000
0937 421234 Giá: 4,600,000      < - > 0907 896565 Giá: 7,500,000
0937 420123 Giá: 4,600,000      < - > 0907 896556 Giá: 7,500,000
0937 399911 Giá: 4,600,000      < - > 0907 896262 Giá: 7,500,000
0937 399900 Giá: 4,600,000      < - > 0907 896161 Giá: 7,500,000
0937 399797 Giá: 4,600,000      < - > 0907 896116 Giá: 7,500,000
0937 393998 Giá: 4,600,000      < - > 0907 896060 Giá: 7,500,000
0937 393344 Giá: 4,600,000      < - > 0907 895995 Giá: 7,500,000
0937 390808 Giá: 4,600,000      < - > 0907 895757 Giá: 7,500,000
0937 390022 Giá: 4,600,000      < - > 0907 895665 Giá: 7,500,000
0937 382233 Giá: 4,600,000      < - > 0907 895252 Giá: 7,500,000
0937 381177 Giá: 4,600,000      < - > 0907 895151 Giá: 7,500,000
0937 377711 Giá: 4,600,000      < - > 0907 895050 Giá: 7,500,000
0937 377700 Giá: 4,600,000      < - > 0907 894949 Giá: 7,500,000
0937 361199 Giá: 4,600,000      < - > 0907 894477 Giá: 7,500,000
0937 346699 Giá: 4,600,000      < - > 0907 891414 Giá: 7,500,000
0937 342288 Giá: 4,600,000      < - > 0907 891213 Giá: 7,500,000
0937 341188 Giá: 4,600,000      < - > 0907 891155 Giá: 7,500,000
0937 328282 Giá: 4,600,000      < - > 0907 891133 Giá: 7,500,000
0937 325588 Giá: 4,600,000      < - > 0907 890505 Giá: 7,500,000
0937 322288 Giá: 4,600,000      < - > 0907 890404 Giá: 7,500,000
0937 316969 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888895 Giá: 7,500,000
0937 312288 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888894 Giá: 7,500,000
0937 311110 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888892 Giá: 7,500,000
0937 291199 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888891 Giá: 7,500,000
0937 262468 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888875 Giá: 7,500,000
0937 252468 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888873 Giá: 7,500,000
0937 233377 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888872 Giá: 7,500,000
0937 213388 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888871 Giá: 7,500,000
0937 208080 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888865 Giá: 7,500,000
0937 201199 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888864 Giá: 7,500,000
0937 199977 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888862 Giá: 7,500,000
0937 192299 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888861 Giá: 7,500,000
0937 187778 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888853 Giá: 7,500,000
0937 177711 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888850 Giá: 7,500,000
0937 172468 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888825 Giá: 7,500,000
0937 172288 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888824 Giá: 7,500,000
0937 143388 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888823 Giá: 7,500,000
0937 123388 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888815 Giá: 7,500,000
0937 023388 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888814 Giá: 7,500,000
0937 022299 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888813 Giá: 7,500,000
0936 000550 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888810 Giá: 7,500,000
0936 000330 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888805 Giá: 7,500,000
0936 000220 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888804 Giá: 7,500,000
0936 000110 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888802 Giá: 7,500,000
0934.02.01.01 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888801 Giá: 7,500,000
0934 197779 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888687 Giá: 7,500,000
0934 192468 Giá: 4,600,000      < - > 0907 888228 Giá: 7,500,000
0934 192299 Giá: 4,600,000      < - > 0907 887839 Giá: 7,500,000
0934 188833 Giá: 4,600,000      < - > 0907 887770 Giá: 7,500,000
0934 173388 Giá: 4,600,000      < - > 0907 887744 Giá: 7,500,000
0934 167779 Giá: 4,600,000      < - > 0907 887739 Giá: 7,500,000
0934 162468 Giá: 4,600,000      < - > 0907 887079 Giá: 7,500,000
0934 157678 Giá: 4,600,000      < - > 0907 878811 Giá: 7,500,000
0934 152468 Giá: 4,600,000      < - > 0907 878808 Giá: 7,500,000
0934 151188 Giá: 4,600,000      < - > 0907 878800 Giá: 7,500,000
0934 132468 Giá: 4,600,000      < - > 0907 878769 Giá: 7,500,000
0934 122468 Giá: 4,600,000      < - > 0907 878767 Giá: 7,500,000
0934 103388 Giá: 4,600,000      < - > 0907 856767 Giá: 7,500,000
0934 099955 Giá: 4,600,000      < - > 0907 843838 Giá: 7,500,000
0934 097779 Giá: 4,600,000      < - > 0907 84 3999 Giá: 7,500,000
0934 093388 Giá: 4,600,000      < - > 0907 797967 Giá: 7,500,000
0934 081188 Giá: 4,600,000      < - > 0907 778844 Giá: 7,500,000
0934 073388 Giá: 4,600,000      < - > 0907 778282 Giá: 7,500,000
0934 067779 Giá: 4,600,000      < - > 0907 778228 Giá: 7,500,000
0934 063388 Giá: 4,600,000      < - > 0907 778118 Giá: 7,500,000
0934 062468 Giá: 4,600,000      < - > 0907 777473 Giá: 7,500,000
0934 053388 Giá: 4,600,000      < - > 0907 777472 Giá: 7,500,000
0934 052468 Giá: 4,600,000      < - > 0907 777471 Giá: 7,500,000
0934 046677 Giá: 4,600,000      < - > 0907 777470 Giá: 7,500,000
0934 044499 Giá: 4,600,000      < - > 0907 777238 Giá: 7,500,000
0934 044400 Giá: 4,600,000      < - > 0907 777197 Giá: 7,500,000
0933 809009 Giá: 4,600,000      < - > 0907 777187 Giá: 7,500,000
0933 808787 Giá: 4,600,000      < - > 0907 777176 Giá: 7,500,000
0933 806699 Giá: 4,600,000      < - > 0907 776644 Giá: 7,500,000
0933 803000 Giá: 4,600,000      < - > 0907 776639 Giá: 7,500,000
0933 802299 Giá: 4,600,000      < - > 0907 776116 Giá: 7,500,000
0933 802013 Giá: 4,600,000      < - > 0907 666672 Giá: 7,500,000
0933 800909 Giá: 4,600,000      < - > 0907 517888 Giá: 7,500,000
0933 800707 Giá: 4,600,000      < - > 0907 176177 Giá: 7,500,000
0933 729779 Giá: 4,600,000      < - > 0907 171790 Giá: 7,500,000
0933 696767 Giá: 4,600,000      < - > 0907 171739 Giá: 7,500,000
0933 639977 Giá: 4,600,000      < - > 0907 171716 Giá: 7,500,000
0933 572266 Giá: 4,600,000      < - > 0907 171710 Giá: 7,500,000
0933 541234 Giá: 4,600,000      < - > 0907 000878 Giá: 7,500,000
0933 484466 Giá: 4,600,000      < - > 0907 000855 Giá: 7,500,000
0933 470123 Giá: 4,600,000      < - > 0907 000818 Giá: 7,500,000
0933 432299 Giá: 4,600,000      < - > 0906 989191 Giá: 7,500,000
0933 307070 Giá: 4,600,000      < - > 0906 983399 Giá: 7,500,000
0933 015566 Giá: 4,600,000      < - > 0906 888997 Giá: 7,500,000
0932 796677 Giá: 4,600,000      < - > 0906 888853 Giá: 7,500,000
0932 790099 Giá: 4,600,000      < - > 0906 888851 Giá: 7,500,000
0932 753388 Giá: 4,600,000      < - > 0906 888850 Giá: 7,500,000
0932 722299 Giá: 4,600,000      < - > 0906 888846 Giá: 7,500,000
0932 721369 Giá: 4,600,000      < - > 0906 888843 Giá: 7,500,000
0932 708870 Giá: 4,600,000      < - > 0906 888842 Giá: 7,500,000
0932 703388 Giá: 4,600,000      < - > 0906 888841 Giá: 7,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn cách xem bói số điện thoại:


Hướng dẫn chi tiết cách xem bói số điện thoại

Chọn sim hợp tuổi 1979 Kỷ Mùi như thế nào để đem lại may mắn, thuận lợi và tài lộc. Cách chọn sim hợp phù tuổi cần dựa vào ngũ hành tương sinh, âm dương cân bằng,...

Chọn sim hợp tuổi 1979 Kỷ Mùi như thế nào? là nỗi băn khoăn của rất nhiều khách hàng sinh năm Kỷ Mùi vì chọn được một sim hợp tuổi không hề đơn giản hơn nữa chính xác quy tắc, cách chọn sim hợp tuổi được dựa trên những cơ sở nào. 

Cách chọn sim hợp tuổi 1979 cần xét trên nhiều cơ sở.

1. Cần căn cứ vào ngũ hành trong tứ trụ để chọn sim hợp tuổi Kỷ Mùi.

Ngũ hành trong tứ trụ có một phần người ta gọi là ngũ hành tương sinh và ngũ hành tương khắc. Ngũ hành ở đây chính là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Người sinh năm 1979 là năm Kỷ Mùi hành Hỏa (Thiên Thượng Hỏa – Hỏa Trên Trời) sẽ tương sinh với mệnh Mộc vì Mộc sinh Hỏa ngoài ra chọn sim mệnh Thổ cũng tốt đẹp và Hỏa sinh Thổ. Trong chọn sim hợp tuổi chủ –sim, sim – chủ tương sinh với nhau thì sẽ tốt đẹp.

Những con số mang mệnh Mộc là 3 – 4, con số mang mệnh Thổ là 2 – 8. Như vậy trong sim nên xuất hiện nhiều số 3, 4 hoặc số sim nên xuất hiện nhiều số 2, 8. Chú ý nếu số sim xuất hiện nhiều số 3,4 – 2,8 thì lại không được cho là đẹp vì bản thân 2 mệnh của cặp này lại tương khắc Thổ khắc Mộc. Nến quý khách nên chọn sim có đuôi số 3 hoặc số 4, số 2 hoặc số 8 ưu tiên hơn cả là cặp 3434, 2828.

Mách nhỏ với các bạn chọn sim hợp tuổi nhằm cả mục đích làm ăn thì nên chọn những sim thuộc 3 nhà mạng chính như: chọn sim Viettel hợp tuổi, chọn sim Vinaphone hợp tuổi và chọn sim Mobifone hợp tuổi xét về mặt hình thức sẽ tăng thêm niềm tin từ phía khách hàng và đối tác vì đó là 3 đầu số cổ nhất được khách hàng ưa chuộng nhất.

* Chọn số điện thoại hợp tuổi Kỷ Mùi nên tránh mệnh Thủy và Kim vì Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. Những con số mệnh Thủy, Hỏa thứ tự là 1 - 6,7.

2. Căn cứ vào yếu tố âm dương cân bằng

Đây là yếu tố quan trọng đứng thứ 2 chiếm tầm 40% giá trị phong thủy của sim. Sự cân bằng trong phong thủy rất quan trọng dù trong bất kì lĩnh vực phong thủy nào. Trong chọn sim hợp tuổi yếu tố âm dương cân bằng là cân đối lượng số chẵn lẻ với nhau với tỉ lệ 5/5 - 4/6 – 6/4 là đẹp. Ví dụ: 0912345678 rất là cân bằng về lượng âm dương (02468-91357).

3. Căn cứ vào yếu số nút của sim

Tổng số nút của sim càng cao thì số sim đó càng được đánh giá cao và ngày càng có giá trị. Tổng số nút cao thể hiện khả năng quyền lực của số sim, như một hệ thống bảo vệ to lớn, chắc chắn đầu tiên trong thế giới vô hình đối với chủ sợ hữu.

Tổng số nút đạt từ 7-10 là đẹp nhất, cách cộng tổng nút là cộng tất cả các con số trong sim đến khi nào còn một con số cuối cùng cao nhất là điểm 10.

Như vậy cách chọn sim phù hợp với tuổi 1979 cần có những căn cứ chính xác như trên thì mới được cho là một số phong thủy đẹp, hợp tuổi. Quý vị còn băn khoăn thắc mắc hãy gọi lại cho chúng tôi thông qua hotline trên trang để được giải đáp mọi thắc mắc. Phục vụ tư vấn sim là niềm vui của chúng tôi.

Chúc quý khách lựa chọn được sim như ý.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ:0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simsodepmobi.com.vn/2017/08/sim-hop-tuoi-1979.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét