Dùng sim phong thủy có lợi ích gì?

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim phong thủy hợp mệnh Kim . Vậy bạn đã bao giờ đặt ra câu hỏi là tại sao phải sở hữu một sim phong thủy, sử dụng một sim phong thủy có đem lại may mắn, tiền tài như mọi người vẫn nói. Mời bạn đến với bài này sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc.

>>>Tham khảo thêm:
Tại sao nên sử dụng sim phong thủy

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0906 777996 Giá: 7,100,000      < - > 0938 888917 Giá: 4,600,000
0906 777995 Giá: 7,100,000      < - > 0938 888774 Giá: 4,600,000
0906 777955 Giá: 7,100,000      < - > 0938 888772 Giá: 4,600,000
0906 666922 Giá: 7,100,000      < - > 0938 888762 Giá: 4,600,000
0906 666848 Giá: 7,100,000      < - > 0938 888761 Giá: 4,600,000
0906 610123 Giá: 7,100,000      < - > 0938 888760 Giá: 4,600,000
0903 628555 Giá: 7,100,000      < - > 0938 888759 Giá: 4,600,000
0903 331292 Giá: 7,100,000      < - > 0938 888758 Giá: 4,600,000
0902 888864 Giá: 7,100,000      < - > 0938 888756 Giá: 4,600,000
0902 888853 Giá: 7,100,000      < - > 0938 888753 Giá: 4,600,000
0902 888846 Giá: 7,100,000      < - > 0938 888752 Giá: 4,600,000
0902 399991 Giá: 7,100,000      < - > 0938 888751 Giá: 4,600,000
0934.054.888 Giá: 7,150,000      < - > 0938 888750 Giá: 4,600,000
093.55555.42 Giá: 7,160,000      < - > 0938 888748 Giá: 4,600,000
0909 727555 Giá: 7,160,000      < - > 0938 888747 Giá: 4,600,000
0905.7.68886 Giá: 7,160,000      < - > 0938 888744 Giá: 4,600,000
09.09.09.03.23 Giá: 7,160,000      < - > 0938 888728 Giá: 4,600,000
0939388858  Giá: 7,200,000      < - > 0938 888727 Giá: 4,600,000
0938 888656 Giá: 7,200,000      < - > 0938 888718 Giá: 4,600,000
0938 858859 Giá: 7,200,000      < - > 0938 888712 Giá: 4,600,000
0936 401368 Giá: 7,200,000      < - > 0938 888708 Giá: 4,600,000
0935.11.0123 Giá: 7,200,000      < - > 0938 888706 Giá: 4,600,000
0933106 116 Giá: 7,200,000      < - > 0938 888705 Giá: 4,600,000
0931 102078 Giá: 7,200,000      < - > 0938 888704 Giá: 4,600,000
0931 061666 Giá: 7,200,000      < - > 0938 888703 Giá: 4,600,000
0907.33.69.69 Giá: 7,200,000      < - > 0938 888654 Giá: 4,600,000
0905.00.66.22 Giá: 7,200,000      < - > 0938 888557 Giá: 4,600,000
0905 910666 Giá: 7,200,000      < - > 0938 888554 Giá: 4,600,000
0901 448668 Giá: 7,200,000      < - > 0938 888553 Giá: 4,600,000
0931 421666 Giá: 7,300,000      < - > 0938 888552 Giá: 4,600,000
0931 409666 Giá: 7,300,000      < - > 0938 888551 Giá: 4,600,000
0931 408666 Giá: 7,300,000      < - > 0938 888543 Giá: 4,600,000
09077.13.999 Giá: 7,300,000      < - > 0938 888505 Giá: 4,600,000
0931 008666 Giá: 7,350,000      < - > 0938 888498 Giá: 4,600,000
0939.87.4567 Giá: 7,400,000      < - > 0938 888473 Giá: 4,600,000
0907.30.6886 Giá: 7,400,000      < - > 0938 888472 Giá: 4,600,000
0907 761666 Giá: 7,400,000      < - > 0938 888471 Giá: 4,600,000
0907 013666 Giá: 7,400,000      < - > 0938 888470 Giá: 4,600,000
0901 025666 Giá: 7,400,000      < - > 0938 888469 Giá: 4,600,000
0939 653888 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888465 Giá: 4,600,000
0939 222525 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888463 Giá: 4,600,000
0939 222522 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888462 Giá: 4,600,000
0939 222424 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888461 Giá: 4,600,000
0939 222422 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888460 Giá: 4,600,000
0939 222294 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888459 Giá: 4,600,000
0939 222290 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888458 Giá: 4,600,000
0939 222122 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888457 Giá: 4,600,000
0939 222022 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888454 Giá: 4,600,000
0938.22.11.39 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888452 Giá: 4,600,000
0938 977772 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888451 Giá: 4,600,000
0938 948889 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888450 Giá: 4,600,000
0938 922299 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888449 Giá: 4,600,000
0938 889119 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888446 Giá: 4,600,000
0938 888992 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888443 Giá: 4,600,000
0938 888987 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888442 Giá: 4,600,000
0938 888984 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888441 Giá: 4,600,000
0938 888976 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888440 Giá: 4,600,000
0938 888967 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888434 Giá: 4,600,000
0938 888966 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888424 Giá: 4,600,000
0938 888955 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888422 Giá: 4,600,000
0938 888933 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888414 Giá: 4,600,000
0938 888909 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888374 Giá: 4,600,000
0938 888676 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888372 Giá: 4,600,000
0938 888665 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888371 Giá: 4,600,000
0938 888584 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888370 Giá: 4,600,000
0938 888580 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888364 Giá: 4,600,000
0938 888578 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888362 Giá: 4,600,000
0938 888577 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888361 Giá: 4,600,000
0938 888565 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888354 Giá: 4,600,000
0938 888499 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888353 Giá: 4,600,000
0938 888486 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888348 Giá: 4,600,000
0938 888479 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888344 Giá: 4,600,000
0938 888477 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888334 Giá: 4,600,000
0938 888373 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888303 Giá: 4,600,000
0938 888360 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888298 Giá: 4,600,000
0938 888336 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888264 Giá: 4,600,000
0938 888300 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888259 Giá: 4,600,000
0938 888292 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888256 Giá: 4,600,000
0938 888281 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888244 Giá: 4,600,000
0938 888278 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888223 Giá: 4,600,000
0938 888184 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888221 Giá: 4,600,000
0938 888182 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888220 Giá: 4,600,000
0938 888145 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888218 Giá: 4,600,000
0938 888098 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888212 Giá: 4,600,000
0938 888097 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888211 Giá: 4,600,000
0938 888096 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888202 Giá: 4,600,000
0938 888087 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888200 Giá: 4,600,000
0938 888085 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888176 Giá: 4,600,000
0938 888084 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888175 Giá: 4,600,000
0938 888083 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888174 Giá: 4,600,000
0938 888082 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888172 Giá: 4,600,000
0938 887744 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888170 Giá: 4,600,000
0938 886644 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888165 Giá: 4,600,000
0938 886638 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888164 Giá: 4,600,000
0938 886636 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888162 Giá: 4,600,000
0938 886626 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888160 Giá: 4,600,000
0938 886616 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888156 Giá: 4,600,000
0938 886556 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888141 Giá: 4,600,000
0938 886379 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888122 Giá: 4,600,000
0938 886226 Giá: 7,500,000      < - > 0938 888121 Giá: 4,600,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim Vinaphone giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Vinaphone giá rẻ

Tại sao phải sở hữu một sim phong thủy.

Bạn có biết "chữ có nghĩa, số có thuật", trong phong thủy còn có riêng một bộ môn khoa học thần số chuyên giải thích các vấn đề tự nhiên dựa trên ý nghĩa những con số.

Việc mã hóa các thông tin thành con số 0, 1 hiện nay còn áp dụng trong ngành công nghệ cao Công Nghệ Thông Tin - cha đẻ của các ứng dụng thông minh.

Để bảo mật thông tin họ thường sử dụng những chữ kí số để mã hóa và bảo mật....

Vì vậy, việc sở hữu một sim số đẹp thuận phong thủy chắc chắn sẽ đem lại cho quý vị những may mắn, tiền tài và lộc phúc, một cuộc sống an nhàn. Nên chọn sim phong thủy như thế nào mời  bạn đễn với phần 2 của bài viết.

Nên chọn sim phong thủy như thế nào.

Sim phong thủy được gọi là đẹp bắt buộc phải hội tụ đầy đủ 5 yếu tố sau đây:

 + Dãy số phải cân bằng số chẵn (0,2,4,6,8) và số lẻ (1,3,5,7,9)

Âm dương là hai khái niệm để chỉ hai thực thể đối lập ban đầu tạo nên toàn bộ vũ trụ. Ý niệm âm dương đã ăn sâu trong tâm thức người Việt từ ngàn xưa và được phản chiếu rất rõ nét trong ngôn ngữ nói chung và các con số nói riêng. Người xưa quan niệm rằng các số chẵn mang vận âm, các số lẻ mang vận dương.

+ Tổng điểm trong dãy 10 chữ số (số nút) cao
+ Ngũ hành trong dãy số tương sinh phải nhiều hơn tương khắc
+ Ngũ hành của  dãy số phải hợp với mệnh của người dùng (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ)
+ Dựa vào Cửu Tinh Đồ Pháp

Mỗi con số luôn được gán ghép cho rất nhiều ý nghĩa từ lúc khai sinh cho đến tận ngày hôm nay. Con số gắn bó với rất nhiều sự vật, hiện tượng xung quanh cuộc sống và nó ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân, cuộc sống và số phận của mỗi con người, như: ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số xe…

Chính vì những ý nghiã tốt đẹp của những con số mang lại cho người dùng đó là những điều mà bất kỳ ai cũng muốn sở hữu. Vậy tại sao lại không sử dụng Sim số đẹp mang ý nghĩa phong thủy như các loại Sim Năm Sinh, sim tứ quý, sim gánh đảo,..... một liều thuốc tinh thần khá tốt cho công việc cũng như cuộc sống của mọi người.

Chúc quý khách sử dụng sim may mắn và luôn đồng hành cùng chúng tôi!

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ:0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simsodepmobi.com.vn/2017/08/sim-phong-thuy.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét