Sim số đẹp không thể thiếu cho dân kinh doanh

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim phong thủy hợp mệnh. Trong bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn các loại sim cho dân kinh doanh!

>>>Tham khảo thêm:
7 dạng sim điện thoại không thể thiếu cho dân kinh doanh

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0934 166699 Giá: 6,000,000      < - > 09.08.11.1978 Giá: 5,500,000
0934 154999 Giá: 6,000,000      < - > 09.08.06.1973 Giá: 5,500,000
0934 114422 Giá: 6,000,000      < - > 09.08.04.1973 Giá: 5,500,000
0934 107799 Giá: 6,000,000      < - > 09.0448.0448 Giá: 5,500,000
0934 101199 Giá: 6,000,000      < - > 09.03.09.1998 Giá: 5,500,000
0934 083399 Giá: 6,000,000      < - > 09.03.02.1997 Giá: 5,500,000
0934 083388 Giá: 6,000,000      < - > 09.02.08.1998 Giá: 5,500,000
0934 056677 Giá: 6,000,000      < - > 0932 094666 Giá: 5,450,000
0934 013399 Giá: 6,000,000      < - > 0939 122555 Giá: 5,400,004
0933.99.1968 Giá: 6,000,000      < - > 0932 940888 Giá: 5,400,004
0933.86.81.86 Giá: 6,000,000      < - > 0931 099555 Giá: 5,400,004
0933.80.86.88 Giá: 6,000,000      < - > 0939.07.1234 Giá: 5,400,003
0933.36.56.76 Giá: 6,000,000      < - > 0939 808555 Giá: 5,400,002
0933.18.00.99 Giá: 6,000,000      < - > 0907 491888 Giá: 5,400,002
0933 961333 Giá: 6,000,000      < - > 0932 868111 Giá: 5,400,001
0933 886669 Giá: 6,000,000      < - > 0939.92.92.93 Giá: 5,400,000
0933 872288 Giá: 6,000,000      < - > 0939.47.6886 Giá: 5,400,000
0933 821234 Giá: 6,000,000      < - > 0939 941666 Giá: 5,400,000
0933 806969 Giá: 6,000,000      < - > 0939 222210 Giá: 5,400,000
0933 803399 Giá: 6,000,000      < - > 0939 222206 Giá: 5,400,000
0933 802288 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888970 Giá: 5,400,000
0933 793779 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888693 Giá: 5,400,000
0933 751234 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888545 Giá: 5,400,000
0933 749888 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888535 Giá: 5,400,000
0933 721333 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888525 Giá: 5,400,000
0933 715599 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888515 Giá: 5,400,000
0933 715588 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888494 Giá: 5,400,000
0933 643388 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888475 Giá: 5,400,000
0933 493388 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888467 Giá: 5,400,000
0933 481188 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888332 Giá: 5,400,000
0933 413399 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888331 Giá: 5,400,000
0933 336568 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888330 Giá: 5,400,000
0933 266286 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888255 Giá: 5,400,000
0933 011818 Giá: 6,000,000      < - > 0938 813377 Giá: 5,400,000
0932.71.38.38 Giá: 6,000,000      < - > 0938 396060 Giá: 5,400,000
0932.52.51.51 Giá: 6,000,000      < - > 0938 266667 Giá: 5,400,000
0932.39.05.39 Giá: 6,000,000      < - > 0937.27.47.67 Giá: 5,400,000
0932.29.1979 Giá: 6,000,000      < - > 0937.14.79.39 Giá: 5,400,000
0932 909939 Giá: 6,000,000      < - > 0937.04.3579 Giá: 5,400,000
0932 883887 Giá: 6,000,000      < - > 0937 723377 Giá: 5,400,000
0932 795599 Giá: 6,000,000      < - > 0937 686060 Giá: 5,400,000
0932 793388 Giá: 6,000,000      < - > 0937 583388 Giá: 5,400,000
0932 783388 Giá: 6,000,000      < - > 0937 316677 Giá: 5,400,000
0932 779277 Giá: 6,000,000      < - > 0937 162468 Giá: 5,400,000
0932 770022 Giá: 6,000,000      < - > 0934.02.42.62 Giá: 5,400,000
0932 763399 Giá: 6,000,000      < - > 0933 461777 Giá: 5,400,000
0932 751234 Giá: 6,000,000      < - > 0932 837666 Giá: 5,400,000
0932 743399 Giá: 6,000,000      < - > 0932 633399 Giá: 5,400,000
0932 691777 Giá: 6,000,000      < - > 0932 456258 Giá: 5,400,000
0932 681777 Giá: 6,000,000      < - > 0931.05.2345 Giá: 5,400,000
0932 673399 Giá: 6,000,000      < - > 0909 966692 Giá: 5,400,000
0932 653399 Giá: 6,000,000      < - > 0909 966682 Giá: 5,400,000
0932 643399 Giá: 6,000,000      < - > 0909 966638 Giá: 5,400,000
0932 642345 Giá: 6,000,000      < - > 0909 791717 Giá: 5,400,000
0932 613399 Giá: 6,000,000      < - > 0909 583668 Giá: 5,400,000
0932 611234 Giá: 6,000,000      < - > 0908 799933 Giá: 5,400,000
0932 193399 Giá: 6,000,000      < - > 0908 799922 Giá: 5,400,000
0932 178989 Giá: 6,000,000      < - > 0908 788844 Giá: 5,400,000
0932 177178 Giá: 6,000,000      < - > 0908 787823 Giá: 5,400,000
0932 157799 Giá: 6,000,000      < - > 0908 787814 Giá: 5,400,000
0932 152345 Giá: 6,000,000      < - > 0907 933738 Giá: 5,400,000
0932 147788 Giá: 6,000,000      < - > 0907 834545 Giá: 5,400,000
0932 123399 Giá: 6,000,000      < - > 0907 777083 Giá: 5,400,000
0932 122266 Giá: 6,000,000      < - > 0907 777069 Giá: 5,400,000
0932 100339 Giá: 6,000,000      < - > 0907 410888 Giá: 5,400,000
0932 086677 Giá: 6,000,000      < - > 0907 404666 Giá: 5,400,000
0932 085599 Giá: 6,000,000      < - > 0906 666944 Giá: 5,400,000
0932 083388 Giá: 6,000,000      < - > 0906 666727 Giá: 5,400,000
0932 043838 Giá: 6,000,000      < - > 0902 555369 Giá: 5,400,000
0932 038203 Giá: 6,000,000      < - > 09.12.05.2002 Giá: 5,400,000
0932 012567 Giá: 6,000,000      < - > 0937 770505 Giá: 5,380,000
0932 003344 Giá: 6,000,000      < - > 0901.427.888 Giá: 5,375,000
0932 002005 Giá: 6,000,000      < - > 0906.43.1368 Giá: 5,340,000
0931.97.39.39 Giá: 6,000,000      < - > 0939180616  Giá: 5,300,000
0931.91.1368 Giá: 6,000,000      < - > 0938 663667 Giá: 5,300,000
0931.8989.86 Giá: 6,000,000      < - > 0934 576757 Giá: 5,300,000
0931.8811.68 Giá: 6,000,000      < - > 0933463968  Giá: 5,300,000
0931.88.79.88 Giá: 6,000,000      < - > 0934.82.88.66 Giá: 5,250,000
0931.88.36.88 Giá: 6,000,000      < - > 0932 463246 Giá: 5,250,000
0931.88.16.88 Giá: 6,000,000      < - > 093.474.88.66 Giá: 5,250,000
0931.85.8889 Giá: 6,000,000      < - > 0939 793568 Giá: 5,200,000
0931.79.22.79 Giá: 6,000,000      < - > 0939 438989 Giá: 5,200,000
0931.78.68.78 Giá: 6,000,000      < - > 0938.38.2013 Giá: 5,200,000
0931.68.77.68 Giá: 6,000,000      < - > 0938 666186 Giá: 5,200,000
0931.68.26.68 Giá: 6,000,000      < - > 0937 778588 Giá: 5,200,000
0931 996669 Giá: 6,000,000      < - > 0937 268568 Giá: 5,200,000
0931 968979 Giá: 6,000,000      < - > 0935 538688 Giá: 5,200,000
0931 966968 Giá: 6,000,000      < - > 0934 568368 Giá: 5,200,000
0931 936699 Giá: 6,000,000      < - > 0933.54.6886 Giá: 5,200,000
0931 899879 Giá: 6,000,000      < - > 0933 353868 Giá: 5,200,000
0931 888189 Giá: 6,000,000      < - > 0931.98.96.98 Giá: 5,200,000
0931 888068 Giá: 6,000,000      < - > 0931.96.98.96 Giá: 5,200,000
0931 887968 Giá: 6,000,000      < - > 093.26.85558 Giá: 5,200,000
0931 861991 Giá: 6,000,000      < - > 093.10.5.1968 Giá: 5,200,000
0931 858777 Giá: 6,000,000      < - > 0909.80.98.80 Giá: 5,200,000
0931 838979 Giá: 6,000,000      < - > 0909 852853 Giá: 5,200,000
0931 833668 Giá: 6,000,000      < - > 0909 531777 Giá: 5,200,000
0931 818979 Giá: 6,000,000      < - > 0909 392000 Giá: 5,200,000
0931 816168 Giá: 6,000,000      < - > 0904 888768 Giá: 5,200,000
0931 668768 Giá: 6,000,000      < - > 0903.88.2013 Giá: 5,200,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim số đẹp đúng cách:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số đẹp đúng cách

7 dạng sim điện thoại, sim làm ăn, cách chọn sim làm ăn không thể thiếu cho dân kinh doanh. Mang lại tài lộc, may mắn và thăng tiến trong con đường sự nghiệp. 

Ngày nay, trong thời đại thương mại hóa toàn cầu trên tất cả mọi lĩnh vực. Công việc kinh doanh được đánh giá cao và Hot nhất trên tất cả mọi vị thế. Vậy cách chọn một sim điện thoại, sim làm ăn đẹp, độc vừa mang ý nghĩa với công việc vừa để ấn tượng sâu sắc đến bạn làm ăn là điều cần thiết và cấp thiết. Dưới đây là 7 dạng sim điện thoại không thể thiếu cho dân kinh doanh:

68-86 : Sim lộc phát – Phát lộc

Trong một dãy số sim điện thoại nếu chứa nhiều những con số này thì trong công việc làm ăn sẽ nhẹ nhàng và hanh thông, lộc tài vượng tiến . Là một doanh nhân bạn không thể không sở hữu một số sim như vậy.

39 – 79 : Số sim thần tài

Người làm ăn cần chọn cho mình một số sim điện thoại sim thần tài như vậy. Bởi lẽ, ngoài việc thờ cúng ông thần tài thì ngay trong các cuộc giao thương với đối tác, với khách hàng ông thần tài cũng luôn đi bên phả độ. 

38,78 -37,77 : Ông địa - Ông trời

Trong làm ăn yếu tố thiên - địa - nhân hòa quyết định thành bại của cuộc giao dịch. Nếu thiếu một trong ba yếu tố thì mọi sự đều không toàn vẹn và khó đi đến những kí kết. Như vậy, chọn một sim làm ăn cho doanh nhân cần lưu ý đảm bảo càng nhiều yếu tố càng tốt. 

1368 : Sinh tài lộc phát

Dãy số quy tụ tất cả các yêu số may mắn từ những bắt đầu sinh sôi nảy nở đến tài lộc vượng tiến. Nếu sở hữu số sim có dãy số này thì người làm ăn đã quy tụ đủ 4 yếu tố quan trọng nhất. Đuôi 1368 là một đuôi số cực kì thần bí và ý nghĩa, quý khách tìm hiểu sâu hơn khi click ngay vào link sau.

1104 - 4404  : Nhất nhất không chết – tự tử không chết

Dãy số thể hiện sự bên vững, mạnh mẽ chỉ tiến không chịu lùi của người làm kinh doanh. Sự bền gan, vững trí chính là chìa khóa thành công của người làm kinh doanh.

1102 : Độc nhất vô nhị

Dãy sim thể hiện quyền hạn và khả năng làm chủ thời cuộc. Biết nắm bắt thời cơ nhìn xa trông rộng sẽ là điều hướng chiến lược độc và duy nhất chính là bước đường trải hoa hồng cho một doanh nhân.

4078 : Bốn mùa không thất bát

Dãy số mang đến sự phồn thình, phát triển quanh năm, 4 mùa xuân - hạ - thu – đông dù thời cuộc có nhiều biến đổi nhưng vẫn ăn lên làm ra.

Trên đây là những dòng sim điện thoại, sim làm ăn cực hợp cho những người làm kinh doanh đã được nghiện cứu, đúc rút từ những chuyên viên tư vấn sim số và những quy tắc chọn sim bất di bất dịch của những doanh nhân thành đạt. Hãy nhanh chóng rinh ngay cho bạn một số sim để đồng hành trên bước đường sự nghiệp của mình thôi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét