Cách thanh toán cước trả sau Mobifone không cần đến điểm giao dịch

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về gói cước 3G M10 Mobifone. Bạn đang sử dụng thuê bao của Mobifone và cảm thất bất lợi khi tháng nào cũng phải tới điểm giao dich để thanh toán cước trả sau Mobifone. Cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé

>>>Tham khảo thêm:
Các hình thức thanh toán cước trả sau Mobifone tiện lợi nhất

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

09.09.08.2013 Giá: 4,000,000      < - > 0937 743999 Giá: 8,800,000
09.09.07.2004 Giá: 4,000,000      < - > 0937 733355 Giá: 8,800,000
09.09.06.2004 Giá: 4,000,000      < - > 0937 697878 Giá: 8,800,000
09.09.04.2007 Giá: 4,000,000      < - > 0937 637878 Giá: 8,800,000
09.09.01.2010 Giá: 4,000,000      < - > 0937 622345 Giá: 8,800,000
09.08.07.2008 Giá: 4,000,000      < - > 0937 552211 Giá: 8,800,000
09.08.07.2004 Giá: 4,000,000      < - > 0937 493456 Giá: 8,800,000
09.08.05.2001 Giá: 4,000,000      < - > 0937 393993 Giá: 8,800,000
09.07.12.83.86 Giá: 4,000,000      < - > 0937 393989 Giá: 8,800,000
09.07.08.2002 Giá: 4,000,000      < - > 0937 393988 Giá: 8,800,000
09.07.06.2004 Giá: 4,000,000      < - > 0937 393966 Giá: 8,800,000
09.06.08.2007 Giá: 4,000,000      < - > 0937 393934 Giá: 8,800,000
09.04.07.2010 Giá: 4,000,000      < - > 0937 393932 Giá: 8,800,000
09.03.12.2004 Giá: 4,000,000      < - > 0937 393931 Giá: 8,800,000
09.03.10.2011 Giá: 4,000,000      < - > 0937 393930 Giá: 8,800,000
09.03.07.2011 Giá: 4,000,000      < - > 0937 393837 Giá: 8,800,000
09.03.06.2013 Giá: 4,000,000      < - > 0937 393679 Giá: 8,800,000
09.03.05.2003 Giá: 4,000,000      < - > 0937 393579 Giá: 8,800,000
09.03.04.2013 Giá: 4,000,000      < - > 0937 393434 Giá: 8,800,000
09.03.04.2003 Giá: 4,000,000      < - > 0937 393379 Giá: 8,800,000
09.02.10.2013 Giá: 4,000,000      < - > 0937 393377 Giá: 8,800,000
09.0134567.3 Giá: 4,000,000      < - > 0937 393366 Giá: 8,800,000
09.01.02.2015 Giá: 4,000,000      < - > 0937 363399 Giá: 8,800,000
0937 777155 Giá: 4,010,000      < - > 0937 327799 Giá: 8,800,000
0909 101315 Giá: 4,010,000      < - > 0937 322345 Giá: 8,800,000
0937.59.1995 Giá: 4,049,000      < - > 0937 317788 Giá: 8,800,000
0933.58.1997 Giá: 4,049,000      < - > 0937 302345 Giá: 8,800,000
0932 461984 Giá: 4,050,000      < - > 0936 000990 Giá: 8,800,000
0931.97.9998 Giá: 4,080,000      < - > 0936 000979 Giá: 8,800,000
0931.65.6879 Giá: 4,080,000      < - > 0936 000968 Giá: 8,800,000
0931.6.99993 Giá: 4,080,000      < - > 0936 000880 Giá: 8,800,000
0931 989886 Giá: 4,080,000      < - > 0936 000707 Giá: 8,800,000
0902.02.02.45 Giá: 4,080,000      < - > 0936 000660 Giá: 8,800,000
0938 976797 Giá: 4,100,000      < - > 0936 000636 Giá: 8,800,000
0938 888224 Giá: 4,100,000      < - > 0936 000606 Giá: 8,800,000
0938 797272 Giá: 4,100,000      < - > 0936 000600 Giá: 8,800,000
0937 862002 Giá: 4,100,000      < - > 0936 000468 Giá: 8,800,000
0937 847887 Giá: 4,100,000      < - > 0936 000077 Giá: 8,800,000
0937 689797 Giá: 4,100,000      < - > 0936 000060 Giá: 8,800,000
0937 432468 Giá: 4,100,000      < - > 0936 000022 Giá: 8,800,000
0937 398787 Giá: 4,100,000      < - > 0934.38.78.78 Giá: 8,800,000
0937 391155 Giá: 4,100,000      < - > 0934 980980 Giá: 8,800,000
0937 234168 Giá: 4,100,000      < - > 0934 158899 Giá: 8,800,000
0937 180880 Giá: 4,100,000      < - > 0934 097799 Giá: 8,800,000
0937 005533 Giá: 4,100,000      < - > 0934 043456 Giá: 8,800,000
0935 838789 Giá: 4,100,000      < - > 0934 033456 Giá: 8,800,000
0935 781789 Giá: 4,100,000      < - > 0933.88.8181 Giá: 8,800,000
0932 108585 Giá: 4,100,000      < - > 0933 851234 Giá: 8,800,000
0931 03 33 99 Giá: 4,100,000      < - > 0933 842345 Giá: 8,800,000
0931 02 04 06 Giá: 4,100,000      < - > 0933 800077 Giá: 8,800,000
0906 807676 Giá: 4,100,000      < - > 0933 752345 Giá: 8,800,000
0906 383789 Giá: 4,100,000      < - > 0933 487788 Giá: 8,800,000
0903 765599 Giá: 4,100,000      < - > 0932 794888 Giá: 8,800,000
0902 846699 Giá: 4,100,000      < - > 0932 774455 Giá: 8,800,000
09.1919.5292 Giá: 4,100,000      < - > 0932 465465 Giá: 8,800,000
09.1757.3868 Giá: 4,100,000      < - > 0932 087878 Giá: 8,800,000
09.1757.3668 Giá: 4,100,000      < - > 0931 179666 Giá: 8,800,000
09.119.88884 Giá: 4,100,000      < - > 0909 999395 Giá: 8,800,000
09.119.22227 Giá: 4,100,000      < - > 0909 966665 Giá: 8,800,000
09.1167.1567 Giá: 4,100,000      < - > 0909 966663 Giá: 8,800,000
09.1166.9494 Giá: 4,100,000      < - > 0909 966661 Giá: 8,800,000
09.1166.9119 Giá: 4,100,000      < - > 0909 750777 Giá: 8,800,000
09.1166.4949 Giá: 4,100,000      < - > 0909 697555 Giá: 8,800,000
09.115.33355 Giá: 4,100,000      < - > 0909 389378 Giá: 8,800,000
09.1119.6776 Giá: 4,100,000      < - > 0909 090680 Giá: 8,800,000
09.1119.5115 Giá: 4,100,000      < - > 0908 775533 Giá: 8,800,000
09.1119.2772 Giá: 4,100,000      < - > 0908 111357 Giá: 8,800,000
09.1119.2662 Giá: 4,100,000      < - > 0908 068383 Giá: 8,800,000
09.1119.2552 Giá: 4,100,000      < - > 0908 068179 Giá: 8,800,000
09.1118.7968 Giá: 4,100,000      < - > 0908 005511 Giá: 8,800,000
09.1113.9090 Giá: 4,100,000      < - > 0907 898966 Giá: 8,800,000
09.1113.7272 Giá: 4,100,000      < - > 0907 898900 Giá: 8,800,000
09.1113.7171 Giá: 4,100,000      < - > 0907 898777 Giá: 8,800,000
09.1113.7070 Giá: 4,100,000      < - > 0907 897980 Giá: 8,800,000
09.1113.2727 Giá: 4,100,000      < - > 0907 897839 Giá: 8,800,000
09.1113.2525 Giá: 4,100,000      < - > 0907 897766 Giá: 8,800,000
09.1113.2424 Giá: 4,100,000      < - > 0907 896878 Giá: 8,800,000
09.1113.2020 Giá: 4,100,000      < - > 0907 896779 Giá: 8,800,000
09.1112.9559 Giá: 4,100,000      < - > 0907 896767 Giá: 8,800,000
09.11.66.9090 Giá: 4,100,000      < - > 0907 895979 Giá: 8,800,000
0901 677333 Giá: 4,100,093      < - > 0907 895454 Giá: 8,800,000
0933 367696 Giá: 4,110,000      < - > 0907 895353 Giá: 8,800,000
0933 326282 Giá: 4,110,000      < - > 0907 894777 Giá: 8,800,000
0938 521386 Giá: 4,150,000      < - > 0907 894666 Giá: 8,800,000
0938 456784 Giá: 4,150,000      < - > 0907 894499 Giá: 8,800,000
0931.52.7799 Giá: 4,150,000      < - > 0907 894488 Giá: 8,800,000
0902 222397 Giá: 4,150,000      < - > 0907 891881 Giá: 8,800,000
0901 863688 Giá: 4,150,000      < - > 0907 891139 Giá: 8,800,000
0901 863678 Giá: 4,150,000      < - > 0907 890101 Giá: 8,800,000
0901 821982 Giá: 4,150,000      < - > 0907 888897 Giá: 8,800,000
0935 932929 Giá: 4,170,000      < - > 0907 888860 Giá: 8,800,000
0935 032929 Giá: 4,170,000      < - > 0907 888856 Giá: 8,800,000
0905 571818 Giá: 4,170,000      < - > 0907 888812 Giá: 8,800,000
0939 297889 Giá: 4,200,000      < - > 0907 888558 Giá: 8,800,000
0938.55.47.47 Giá: 4,200,000      < - > 0907 888118 Giá: 8,800,000
0938.55.40.40 Giá: 4,200,000      < - > 0907 888008 Giá: 8,800,000
0938.54.77.88 Giá: 4,200,000      < - > 0907 887980 Giá: 8,800,000
0938.33.1990 Giá: 4,200,000      < - > 0907 887978 Giá: 8,800,000
0938.22.14.14 Giá: 4,200,000      < - > 0907 887733 Giá: 8,800,000
0938 948998 Giá: 4,200,000      < - > 0907 878998 Giá: 8,800,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim số đẹp sao cho đúng cách:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số đẹp sao cho đúng cách

Với 2 hình thức thanh toán cước trực tuyến qua website và qua dịch vụ Fastpay sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho bạn rất nhiều.

Thanh toán cước trả sau Mobifone qua dịch vụ Fastpay

Với mục đích hỗ trợ khách hàng thuận tiện hơn trong việc thanh toán cước trả sau, nhà mạng Mobifone đã triển khai dịch vụ Fastpay thanh toán cước trả sau bằng thẻ cào giúp bạn thanh toán cước ngay tại nhà mà không cần tới điểm giao dịch.

1. Cách thanh tóan cước trả sau Mobifone bằng thẻ cào qua dịch vụ Fastpay

Đa số khách hàng sửu dụng thuê bao trả sau cảm thấy rất phền toái khi phải đến tận điểm giao dịch để thanh toán cước hoặc phải đợi chờ nhân viên đến thu cước. Vì vậy nhiều thuê bao bị gián đoạn liên lạc do bị kháo 1 chiều khi chưa kịp thanh toán cước. Chính vì thế nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng thuê bao trả sau và cũng để thuận tiện hơn, nhà mạng Mobifone đã triển khai dịch vụ Fastpay – thanh toán cước trả sau Mobifone bằng thẻ cào như thuê bao trả trước.

Hình thức thanh toán này giúp khách hàng chủ động hơn rất nhiều và cũng khắc phục được những phiền hà trong việc thanh toán cước trả sau.

Với dịch vụ Fatspay bạn có thể:
  • Thanh toán toàn bộ nợ cước vào cuối tháng
  • Thanh toán hộ hóa đơn cho thuê bao khác
  • Chuyển tiền cho thuê bao có có đăng ký tài khoản Fatspay
Để đăng ký dịch vụ Fatspay của Mobifone bạn soạn tin nhắn theo cú pháp sau:

DKTK gửi 9233

Sau khi đăng ký thành công bạn có thể mua thẻ cào và nạp tiền vào tài khoản như trả trước để thanh toán cước hàng tháng. Cú pháp nạp thẻ như sau:

*101* [Mã Số Nạp Tiền]#OK

 Để chuyển tiền cho thuê bao có tài khoản Fastpay thực soạn tin nhắn theo cú pháp:
TT [mật khẩu] [số TB được thanh toán] [số tiền thanh toán] gửi  9233

Để thanh toán hộ thuê bao khác soạn:

TT [mật khẩu] [số TB được thanh toán] [số tiền thanh toán]” gửi  9233

2. Một số lưu ý khi thanh toán cước trả sau Mobifone qua thẻ cào
  • Để đổi tài khoản Fastpay soạn tin nhắn: MK [mật khẩu cũ] [mật khẩu mới]” gửi 9233 (tin nhắn miễn phí).
  • Cước thanh toán hộ thuê bao khác là 15% đã bao gồm VAT
  • Để tra cước nợ hay phát sinh bạn soạn tin nhắn với theo cú pháp: TC gửi 9233
Như vậy với dịch vụ Fastpay, giời đây bạn đã có thể thoải mái thanh toán cước trả sau Mobifone cho mình và người thân tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần tới  điểm giao dịch hay đợi chờ nhân viên tới thu. Ngoài ra nếu bạn không tiện mua thẻ nạp thì còn một phương pháp thanh toán cước trả sau đơn giản hơn nữa nhé dó chính là:

Thanh toán cước trả sau Mobifone trực tuyến qua website

Ngoài ưu điểm cực kỳ tiện lợi của loại hình thanh toán cước trả sau Mobifone này thì khi bạn thanh toán trực tiếp qua website mobifone.com  còn có cơ hộ nhận các chương trình khuyến mãi và tặng % giá trị thẻ nạp nữa nhé.

Vậy thanh toán trực tiếp qua website như thế nào? Rất đơn giản bạn chỉ cần thực hiện những thao tác sau đây nợ cước của bạn sẽ đuọc thanh toán chỉ trong vòng 1 nốt nhạc.
  • Bước 1: truy cập website mobifone.vn.
  • Bước 2: Chọn mục “Hỗ trợ khách hàng” -> “Thanh toán cước & Nạp tiền” -> “Thanh toán trực tuyến”.
  • Bước 3: chọn “thanh toán bằng thẻ ngân hàng”, nhập số thuê bao và chọn “Thanh toán”.
Với việc thanh toán trực tuyến qua website của Mobifone một giao dịch phải thanh toán tối thiểu 50.000đ và tối đa là 10.000đ. Tuy nhiên để thanh toán được thì thẻ ngân hàng của bạn phải được kích hoạt chức năng “Thanh toán trực tuyến” đấy nhé và yêu cầu thiết bị phải có kết nối internet. Nếu điện thoại bạn chưa có kết nối thì hãy đăng ký ngay các gói cước 3G của Mobifone để được trải nghiệm dịch vụ tiện lợi này nhé. 

Với nhịp sống hối hả hiện nay thì đôi khi bạn không có đủ thời gian để đi thanh toán cước, vậy thì hãy sử dụng ngay 2 dịch vụ thanh toán cước trả sau Mobifone tiện lợi này nhé. 

Chúc các bạn sử dụng dịch vụ vui vẻ,

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ:0989 575.575 – 0904.73.73.73

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét